dinsdag, 29. mei 2018 - 18:17 Update: 30-05-2018 13:13

Fout darmkankeronderzoek: ruim 600 deelnemers geen uitslag ontlastingstest

 Fout gemaakt bij ruim 600 darmkankertesten
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Er zijn fouten gemaakt in het bevolkingsonderzoek darmkanker in 2014 en 2015 waarbij personen tussen de 55 en 75 jaar elke twee jaar een uitnodiging krijgen voor deelname en waarbij zij thuis een informatieset met een ontlastingstest ontvangen. Dit heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Geen uitslag gekregen

'In 2014 en 2015 hebben in totaal ongeveer 1,3 miljoen mensen aan het bevolkingsonderzoek meegedaan. Recent is gebleken dat 604 deelnemers daarbij helaas geen uitslag hebben gehad van hun ontlastingstest', zo schrijft Blokhuis. 

Oude test alsnog opgestuurd

Het gaat om gevallen waarbij deelnemers de test in eerste instantie niet hebben teruggestuurd, maar pas nadat de tweede ronde bevolkingsonderzoek in 2016 en 2017 was gestart en de uitnodigingen daarvoor waren uitgegaan. Zij hebben de test uit de eerste ronde daarna alsnog opgestuurd. De houdbaarheid van deze test was echter in de meeste gevallen verlopen, waardoor de uitslag van de test onbetrouwbaar is. 

Geen terugkoppeling naar deelnemers

In het automatiseringssysteem van het bevolkingsonderzoek (ScreenIT) wordt een ronde van deelnemers na twee jaar afgesloten. De ingestuurde oude buisjes zijn weliswaar door het laboratorium geanalyseerd, maar de uitslag is vanwege de 'afgesloten ronde' niet naar de deelnemers verzonden. Het automatiserings-systeem was er niet op ingericht dat mensen na het verstrijken van meer dan twee jaar, deze eerste test alsnog zouden insturen. 

604 mensen

Het is belangrijk dat deelnemers aan een bevolkingsonderzoek goede informatie krijgen en Blokhuis betreurt dan ook dat deze groep geen terugkoppeling van hun test heeft gehad. Inmiddels zijn alle 604 mensen schriftelijk geïnformeerd. De communicatie hierover is daarbij op maat ingericht.

Nieuwe test

De niet-verstuurde uitslagen betreffen zowel gunstige als ongunstige uitslagen. De uitslagen zijn deels betrouwbaar, deels onbetrouwbaar door de verstreken houdbaarheid en deels niet te beoordelen. Mensen met een onbetrouwbare of niet te beoordelen uitslag die niet met een nieuwe screeningsronde hadden meegedaan, hebben een nieuwe test ontvangen. De uitslag is onbetrouwbaar wanneer de houdbaarheid van de test verlopen is. De uitslag is niet te beoordelen wanneer mensen bijvoorbeeld alleen het formulier hebben teruggestuurd.

Ongunstige uitslag voor 35 mensen

Tot de 604 personen die geen uitslag hebben ontvangen behoorden 35 mensen met een ongunstige uitslag. Een ongunstige uitslag houdt in dat er bloed in de ontlasting is gevonden. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Om de oorzaak vast te stellen is vervolgonderzoek nodig. Hoewel bij een aantal van deze 35 mensen met een ongunstige uitslag de houdbaarheid van de test al was verstreken, is het zekere voor het onzekere genomen. Met elk van deze 35 mensen heeft een arts individueel contact gehad. Zij zijn doorverwezen voor vervolgonderzoek.