dinsdag, 2. juni 2020 - 14:06 Update: 03-06-2020 11:44

Vitamine K is mogelijk de oplossing in de strijd tegen coronavirus

bloed-onderzoek
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Nijmegen

Onderzoekers en artsen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen hebben mogelijk een doorbraak bereikt in de strijd tegen het coronavirus. 'We denken écht dat we iets te pakken hebben', zegt internist-infectioloog Ton Dofferhoff in het laboratorium van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen.

Vitamine K-spiegel erg laag

'We hebben kunnen aantonen dat bij coronapatiënten die dood gaan of op de intensive care terecht komen de vitamine K-spiegel in het bloed erg laag is. Veel lager dan bij gezonde mensen. Dus er lijkt relatie te bestaan tussen een lage vitamine K en een ernstig verloop van de ziekte.' CWZ gaat nu vervolgonderzoek doen bij patiënten. Dit nieuws maakte CWZ dinsdagmiddag bekend.

Beschermend eiwit

Longarts Rob Janssen valt Ton Dofferhoff bij. 'Vitamine K speelt rol bij de stolling bloed, maar speelt ook een rol bij de bescherming van de elastische vezels in de longen. Corona veroorzaakt enorme ontstekingen in de longen, waardoor de elastische vezels die zorgen dat we kunnen ademen beschadigd raken. Als reactie probeert je lichaam meer beschermend eiwit aan te maken voor die vezels, maar heeft daarvoor vitamine K nodig. Als je dat niet hebt, dan mis je die bescherming, dus loop je meer risico.'

Publicatie

De mannen zijn super enthousiast over hun onderzoek en zijn druk bezig het gepubliceerd te krijgen in een toonaangevend internationaal tijdschrift. 'We willen nu gaan testen met het geven van vitamine K aan coronapatiënten. Als er gebeurt wat we denken dat er gebeurt, namelijk dat zij minder ernstig ziek worden, dan zou dat geweldig zijn', zegt Ton Dofferhoff. 

Minder ernstige gevolgen

'Als longarts heb ik hele hectische weken achter de rug waarin ik heel veel ellende heb gezien. Als we dan hiermee kunnen bijdragen dat een besmetting met het Covid-virus minder ernstige gevolgen heeft dan zou dat geweldig zijn', zegt Rob Janssen.
Terwijl hij in het laboratorium samen met andere onderzoekers naar de buisjes bloed kijkt waar de klinisch chemicus mee aan de gang gaat om de elastische vezels eruit te krijgen, zit hij ook te wachten op geld om het onderzoek voort te zetten. Geld dat van buiten het ziekenhuis moet komen.

Tekort aan vitamine K

De onderzoekers vonden dat patiënten met COVID-19 die met lage zuurstofconcentraties werden opgenomen in CWZ een veel lager vitamine K-gehalte in het lichaam hadden dan een controlegroep zonder het coronavirus. Ook bleken patiënten die overleden aan COVID-19 of moesten worden beademend op de ICU een veel ernstiger vitamine K tekort te hebben dan degenen met milder verlopende COVID-19 in CWZ. De resultaten van 123 patiënten met COVID-19 zijn vergeleken met een controlegroep van 184 personen zonder corona van wie data in eerdere studies zijn verkregen.

Functie van vitamine K

Mensen krijgen vitamine K binnen via de voeding en nemen het op in het maagdarmkanaal. Vitamine K speelt een belangrijke rol bij de bloedstolling. Het doet echter meer: vitamine K activeert ook eiwitten die belangrijk zijn voor gezonde bloedvaten en mogelijk ook voor gezonde longen. Mensen die bloedverdunners van de trombosedienst gebruiken, mogen geen vitamine K innemen.

Corona met ernstig verloop

Bij een ernstig verloop van besmetting met het coronavirus zijn vooral de heftige immuunreactie die bij veel patiënten wordt gezien en de ernstige longaandoeningen die het kan veroorzaken bekend. Daarnaast veroorzaakt het virus bij veel patiënten bloedstollingsproblemen en bloedproppen die onder andere kunnen vastlopen in de bloedvaten van de longen (longembolieën). Bij al deze gebeurtenissen kunnen factoren betrokken zijn die voor hun werking afhankelijk zijn van voldoende vitamine K.

Vervolgonderzoek nodig

De onderzoekers hebben een belangrijke stap gezet naar begrijpen wat het coronavirus kan aanrichten, doordat zij een verband aantoonden tussen slechte prognose en vitamine K tekort. Toch kan er nu nog niet gezegd worden of de inname van vitamine K een gunstig effect heeft bij patiënten met COVID-19. Dit zal op korte termijn worden onderzocht in een klinische studie in CWZ en Maastricht Universitair Medisch Centrum+.

Let op: Risico’s bij gebruik van vitamine K bij trombose

Naar aanleiding van de berichtgeving over de relatie tussen Vitamine K en de ernst van het verloop van Covid-19, krijgen wij veel vragen van patiënten. Daarom willen wij graag de volgende toelichting geven:

De uitkomsten van het onderzoek zijn waardevol en hoopgevend, tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat het gaat om eerste inzichten waarbij nader onderzoek moet plaatsvinden. Er is nu een verband ontdekt tussen het verloop van corona en het vitamine K-gehalte bij patiënten. Dit zegt niets over een gunstiger verloop van de ziekte bij gebruik van Vitamine K. Of dit effect er is en of vitamine K veilig gebruikt kan worden bij patiënten met COVID-19, gaat nu onderzocht worden.

Vitamine K niet gebruiken bij trombose

Vitamine K mag niet worden gebruikt door mensen die bloedverdunners gebruiken van de trombosedienst, omdat vitamine K de werking van deze middelen tegengaat en mogelijk tot het vormen van stolsels (bloedproppen) kan leiden.

Voor mensen die bloedverdunners gebruiken en onder controle zijn van de trombosedienst is inname van vitamine K dus gevaarlijk. Zij moeten hun antistollingsmedicatie gewoon blijven gebruiken en geen vitamine K innemen. Bij vragen over medicatie, moeten zij altijd contact opnemen met de behandelend arts.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: