woensdag, 10. juni 2020 - 18:20

Positieve ervaringen met veelbelovende e-health-toepassingen

Foto van arts met computer
Foto: PX
Utrecht

Huisartsenpraktijken maken steeds vaker gebruik van e-health bij het bieden van hoogwaardige zorg op een efficiënte manier. Uit onderzoek van het Nivel, uitgevoerd vóór de coronatijd, blijkt dat er al veel verschillende e-health-toepassingen worden gebruikt en dat huisartsenpraktijken daar goede ervaringen mee hebben. Huisartsen noemen met name de volgende toepassingen: patiëntportalen, communicatieplatforms voor (beveiligde) gegevensuitwisseling, zelfmanagementtoepassingen en medisch-informatieve applicaties.

Voor dit onderzoeksproject heeft het Nivel een combinatie van kwantitatief (eHealth-monitors) en kwalitatief onderzoek (literatuuronderzoek, casestudies en interviews) uitgevoerd onder huisartsen, patiënten en zorgverzekeraars, in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020.

Visie, urgentie en draagvlak genoemd als drie succesfactoren voor inzet e-health

Voor succesvolle implementatie van e-health-toepassingen moet volgens huisartsen aan drie voorwaarden zijn voldaan:

  • Er dient een visie te zijn over de inzet van e-health in de huisartsenpraktijk.
  • Er dient een gevoel van urgentie te zijn om e-health te gaan inzetten; bijvoorbeeld de wens  om een probleem op te lossen.
  • Er dient draagvlak voor de inzet van e-health te zijn onder collega’s.

Ook zorgverzekeraars benoemen de drie succesfactoren voor een succesvolle implementatie

Ook zorgverzekeraars geven aan dat een visie, een gevoel van urgentie en voldoende draagvlak onder collega´s doorslaggevend zijn voor een succesvolle implementatie of opschaling van e-health. Bij het beoordelen voor het vergoeden van e-health-toepassingen vragen zij praktijken dan ook om een goed onderbouwd implementatie- en/of opschalingsplan aan te leveren waarin deze elementen worden meegenomen, inclusief een bijbehorende business case.
Nivel-onderzoeker Jelle Keuper: ‘Het is mooi om te zien dat de resultaten van de casestudies bij de huisartsenpraktijken aansluiten bij die van de interviews met de zorgverzekeraars: ‘visie’, ‘gevoel van urgentie’ en ‘draagvlak in de praktijk’ blijken noodzakelijk te zijn voor een succesvolle implementatie van e-health.’

Het Nivel-onderzoek kan huisartsenpraktijken ondersteunen bij implementeren e-health

Bij de casestudies is met name gesproken met ‘innovators’ en ‘early adopters’, oftewel de eerste groep huisartsen die e-health heeft geïmplementeerd in de praktijk. Andere huisartsen, onder wie de ‘early majority’ – de kritische massa die noodzakelijk is om implementatie van e-health echt te laten slagen – kunnen het onderzoeksrapport gebruiken om zelf aan de slag te gaan met de implementatie van e-health.

Stappenplan implementatie e-health in de maak

In vervolg op dit onderzoeksrapport zal het Nivel een infographic maken met een beeldende weergave van het implementatieplan (in 6 stappen), dat nodig is voor succesvolle inzet of opschaling van e-health. Deze infographic komt ook beschikbaar op de Nivel-website. Naast het implementatieplan bevat deze een overzicht van veelgebruikte e-health-toepassingen in de huisartsenzorg.

Categorie:
Provincie: