maandag, 31. augustus 2020 - 19:34

Alle scholen weer open

Foto van jongeren op school | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Vanaf maandag 31 augustus zijn alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs weer volledig open sinds de uitbraak van corona. In scholen is veel werk verzet om voorbereidingen te treffen om op een veilige manier weer alle leerlingen in het schoolgebouw te kunnen ontvangen, volgens de richtlijnen van het RIVM. De start van het schooljaar is daardoor overwegend goed verlopen.

Het is heel fijn dat alle leerlingen nu na ruim vijf maanden weer op school les krijgen en hun leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. We doen er alles aan om dat zo te houden. Daarom blijft het onverminderd belangrijk dat we ons met elkaar aan de basisregels houden'', zegt minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs.

Open blijven

Voor de toekomst en het welzijn van leerlingen is het belangrijk dat scholen volledig openblijven dit schooljaar. Als het op enig moment toch nodig is om in te grijpen, dan worden zoveel mogelijk maatregelen op lokaal of regionaal niveau genomen, voordat maatregelen op een landelijk niveau worden overwogen. Te denken valt aan een tijdelijke sluiting van (een deel van) een schoolgebouw door de GGD of het tijdelijk thuisblijven van bepaalde schoolklassen. Uiteraard blijven gezondheidsoverwegingen en de adviezen van het OMT, RIVM en de GGD daarbij leidend.

Basisregels

Voorop blijft staan dat iedereen zich moet blijven houden aan de maatregelen die we met elkaar afgesproken hebben. De adviezen van het OMT die voor de zomer opgesteld zijn, blijven daarbij gelden. Dat betekent dus regelmatig handen wassen, thuisblijven bij klachten en laten testen. Anderhalve meter afstand tussen leerlingen is niet nodig, op middelbare scholen, wel tussen leerlingen en volwassenen. Mondkapjes zijn volgens experts niet nodig.

Advies GGD

Als leraren of leerlingen besmet zijn met het coronavirus, adviseert de GGD scholen over eventuele extra maatregelen. Ook voor de komende periode geldt dat er leerlingen en leraren besmet kunnen raken met het coronavirus; leerlingen (ongeveer 2,3 miljoen) en leraren (ongeveer 250.000) zijn bij elkaar opgeteld nu eenmaal een grote groep in onze samenleving. Het RIVM houdt de besmettingen onder deze groepen goed in de gaten.

Testen

Voor het onderwijs blijft het van belang dat leraren zich snel kunnen laten testen en dat er snel een uitslag is. Het risico op onnodige lesuitval door lange wachttijden moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Daar wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hard aan gewerkt, met alle betrokken partijen.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: