dinsdag, 1. juni 2021 - 9:29

'Klimaatverandering leidt nu al tot meer sterfte door hitte'

Foto van bejaarde verpleeghuis zorg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
De Bilt

Van de sterfgevallen door hitte in Nederland kan al 31% worden toegeschreven aan klimaatverandering. Dat komt neer op bijna 250 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt uit internationaal onderzoek over de periode 1991-2018 waar het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aan deelnam en waarover het tijdschrift Nature Climate Change vandaag publiceert.

Klimaatverandering leidt tot meer warme en hete dagen. In 43 landen, waaronder Nederland, bleek dat de sterfte door hitte in de periode 1991-2018, voor 37%  wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Voor Nederland is dat 31%. Nog niet eerder werd dit effect op zo grote schaal onderzocht. In dit onderzoek zijn gegevens gebruikt van 732 steden in 43 landen, wereldwijd.

Sterfte door hitte

Van alle sterftegevallen in de zomers tussen 1991 en 2018 hing In Nederland 1,8% samen met temperatuur. Zonder extra temperatuur toename door mondiale klimaatverandering zou dit naar verwachting 1,24 % zijn geweest. Voor Nederland komt dat neer op bijna 250 extra sterfgevallen per jaar. 

In Zuid-Europese landen is de bijdrage van temperatuur aan sterfte het grootst (>4,5%). De grootste veranderingen door toename van warme en hete dagen werden gevonden in Zuid-Europa, Zuid- en West-Azië en enkele landen in Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. De berekeningen gaan uit van een wereldwijde temperatuurstijging van ~1°C over de periode 1991-2018. Dat is lager dan het Akkoord van Parijs (1,5-2°C). 

Categorie:
Provincie: