donderdag, 3. maart 2022 - 19:14 Update: 03-03-2022 19:19

Veel huisartsen ook na 2 jaar positief over online inzage medisch dossier

Foto van huisartspraktijk | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Sinds 2020 is bijna twee derde van de huisartsenpraktijken in Nederland begonnen met het aanbieden van online inzage in het medisch dossier aan patiënten. Uit een eerste peiling naar hun ervaringen, in het najaar van 2020, bleek dat een groot deel van de huisartsenpraktijken overwegend positief was over het gebruik van online inzage.

'Meer werk'

'Nu, een jaar later, geeft weliswaar nog altijd ruim een derde van de praktijken aan dat de (eerste) ervaringen overwegend positief zijn, maar daarnaast geeft bijna twee derde aan dat het aantal administratieve handelingen hierdoor is toegenomen', zo meldt Nivel donderdag op basis van een tweede survey-onderzoek in het OPEN-programma, waarbinnen het Nivel samenwerkt met IQ healthcare en de Universiteit Maastri

OPEN-programma

Sinds juli 2020 zijn huisartsen wettelijk verplicht patiënten elektronische inzage in hun medische gegevens aan te bieden. Dit gebeurt voornamelijk online, met behulp van een patiëntenportaal. Het OPEN-programma van het ministerie van VWS helpt huisartsen(praktijken) bij het implementeren ervan. In opdracht van OPEN peilden we najaar 2021 voor de tweede keer de ervaringen met het aanbieden van online inzage en de impact ervan op de werkbelasting in de praktijk. De resultaten vergeleken we met die van najaar 2020. Eind 2022 volgt de derde en laatste meting.

Merendeel huisartsenpraktijken regelt online inzage via het OPEN-programma

Het merendeel van de ondervraagde huisartsenpraktijken (53%) die online inzage aanbieden, is in 2020 gestart. Bijna alle ondervraagde praktijken (90%) regelen de online inzage in samenwerking met het OPEN-programma. Slechts een klein deel (3%) biedt dit op eigen initiatief aan en 7% van de praktijken past geen online inzage toe, maar geeft aan dat wel van plan te zijn. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de vorige meting. 

Categorie:
Provincie: