donderdag, 29. september 2022 - 12:53 Update: 29-09-2022 12:59

Nivel: Aantal jongeren met suïcidale gedachten blijft onverminderd hoog

Foto van huisartspraktijk | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Ook na een periode zonder coronamaatregelen blijft het aantal jongeren (12-25 jaar) met serieuze suïcidale gedachten onverminderd hoog (16%). Na bijna een verdubbeling in de laatste lockdownperiode, van 9% in het najaar van 2021 naar 17% tussen december 2021 en februari 2022, daalde dit percentage nauwelijks. Dit blijkt uit het vierde kwartaalonderzoek onder jongeren van Netwerk GOR (RIVM, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum).

Geen daling

Uit deze 4de meting onder blijkt ook dat het aantal huisartsbezoeken rondom suïcide niet daalt ten opzichte van de eerste 3 maanden van 2022; het ligt nog altijd ruim een derde (39%) hoger dan voor corona. Hierbij kan het om zowel suïcide gedachten als suïcide(pogingen) gaan. Verder zijn er nog veel jongeren met psychische problemen (37%), eenzaamheid (49%) of stress (49%).

Uitgestelde zorg aan jongeren grotendeels ingelopen

Op andere vlakken lijkt het wel beter te gaan. Zo blijkt uit de antwoorden van de jongeren dat een groot deel van de uitgestelde zorg, die ontstond door de coronamaatregelen, is ingehaald. Ook namen hun fysieke klachten licht af (van 57% in maart naar 53% in deze meetronde) en had iets meer dan de helft van de ondervraagde jongeren (veel) vertrouwen in de toekomst (51%; een stijging van 4%).

Invloed coronaperiode op persoonlijke ontwikkeling

In deze vierde meting beantwoordden de deelnemende jongeren ook open vragen, zoals de vraag welke invloed de coronaperiode nu nog op hun leven heeft. Die invloed was volgens hen groot, bijvoorbeeld doordat zij een studieachterstand opliepen. Daarnaast hadden ze het gevoel belangrijke jaren van hun leven gemist te hebben, doordat hun sociale contacten verminderden en zij mentale en fysieke klachten ervaarden, zoals angsten en vermoeidheidsklachten.

Geen coronamaatregelen meer, of sneller ingrijpen

Verschillende jongeren gingen in op de vragen over hun wensen voor de toekomst, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met een nieuwe golf besmettingen. Een meerderheid van hen (57%) gaf aan geen coronamaatregelen meer te willen. Jongeren die wel maatregelen willen (34%), hopen dat sneller ingrijpen strengere maatregelen, zoals een lockdown of avondklok, kan voorkomen. Ook verlangen jongeren een plan van aanpak van de overheid voor het omgaan met pandemieën. Ze willen dat sociaal contact mogelijk blijft en dat beleidsmakers beter rekening houden met de mentale gezondheid van burgers. Jongeren hopen ook dat er meer respect komt voor andere meningen en dat de maatschappij minder verdeeld is.

Informatie

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):