dinsdag, 1. december 2015 - 17:00 Update: 01-12-2015 21:29

'Voormalige bestuurders ROC Leiden namen onnodige en niet te rechtvaardigen risico’s'

Bussemaker wil nader onderzoek aansprakelijkheid oud-bestuurders ROC Leiden
Foto: Archief BON ter Illustratie
Leiden

Minister Bussemaker vraagt de zittende toezichthouders van ROC Leiden nader onderzoek te doen naar mogelijk persoonlijk verwijtbaar handelen door voormalige bestuurders van deze onderwijsinstelling. Dit meldt het ministerie van Onderwijs dinsdag.

Bussemaker heeft dit aangekondigd in haar reactie op het rapport van de commissie-Meurs naar de gang van zaken rond ROC Leiden. Voormalige bestuurders hebben onnodige en niet te rechtvaardigen risico’s genomen, zij zijn verplichtingen aangegaan die de rechtspersoon naar redelijke verwachting niet kon nakomen en hebben beslissingen genomen met verregaande of onoverzienbare (financiële) consequenties zonder deugdelijke voorbereiding. ,,Dit vind ik onacceptabel’’, aldus Bussemaker.

De commissie concludeert dat er ‘voldoende aanleiding’ bestaat voor zo’n onderzoek. Minister Bussemaker neemt deze aanbeveling over. Bussemaker wil bovendien de financiële controle binnen onderwijsinstellingen verscherpen. De financial controller moet een stevige positie krijgen, waardoor er meer tegengeluid ontstaat. Ze vraagt de koepels en de inspectie hieraan aandacht te besteden bij de beoordeling van de kwaliteitsborging van de instellingen.

ROC Leiden stevende door onverantwoorde vastgoedplannen af op een faillissement. Minister Bussemaker besloot deze zomer de onderwijsinstelling te redden om te voorkomen dat studenten en docenten op straat zouden komen te staan en de continuïteit van het onderwijs in de regio Leiden in gevaar kwam. Om lessen te trekken uit de casus stelde ze de commissie-Meurs in.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):