dinsdag, 1. december 2015 - 17:58 Update: 01-12-2015 22:23

Nieuwbouw stundentenwoningen onzeker door Woningwet

'Vernieuwde woningwet zet streep door nieuwbouw studentenwoningen'
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De plannen voor de nieuwbouw van duizenden studentenkamers in verschillende steden kunnen door de wijziging van de Woningwet per 1 juli jl. niet worden uitgevoerd. Dit meldt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) dinsdag.

'Volgens de nieuwe wet is het niet langer mogelijk voor corporaties om samen te werken met particuliere beleggers. De LSVb maakt zich grote zorgen en roept de minister en de Tweede Kamer op om samen met verhuurders op zoek te gaan naar een oplossing', aldus de LSVb. LSVb-voorzitter Stefan Wirken: 'Door deze wetswijziging kunnen nauwelijks nog nieuwe betaalbare studentenwoningen worden gebouwd, terwijl deze juist hard nodig zijn.'

Samenwerking beleggers 

Sociale studentenhuisvesters beschikken vaak zelf niet over voldoende middelen om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar goede, betaalbare studentenwoningen. Daarom hebben zij in de afgelopen jaren in toenemende mate succesvol samengewerkt met beleggers. Vaak heeft hierbij de belegger het pand in eigendom en neemt de corporatie het beheer, de verhuur en het contact met de huurders op zich. 

Wirken: 'In steden als Utrecht en Amsterdam wonen duizenden studenten met grote tevredenheid in studentencomplexen die via een samenwerkingsverband tussen corporaties en beleggers tot stand zijn gekomen. Wij zien geen reden om dit soort complexen onmogelijk te maken'.

In de nieuwe Woningwet is de samenwerkingsvorm niet langer toegestaan, omdat de angst bestaat dat staatssteun aan corporaties op deze manier ook bij private investeerders terecht kan komen. De LSVb begrijpt dat staatssteun bij deze vorm onwenselijk is, maar ziet mogelijkheden voor een betere oplossing dan het verbieden van samenwerking. 

Uitzonderingsclausules

Wirken: 'Corporaties hebben al voorstellen gedaan waarbij met uitzonderingsclausules wordt gewerkt, zodat staatssteun niet op de verkeerde plek kan komen. Wij roepen Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst op deze voorstellen serieus te nemen en snel een uitzondering mogelijk te maken'.

Ernstige vertraging nieuwbouw

Momenteel ligt een groot deel van de huidige bouwplannen stil door de herziene Woningwet. Het bijbouwen van studentenwoningen zal ernstig vertraagd worden. Het gaat om plannen voor duizenden nieuwe, betaalbare studentenwoningen in steden als Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Leiden, Zwolle en Delft. De LSVb heeft samen met de lokale studentenbonden een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met het dringend verzoek snel tot een oplossing te komen.

Categorie: