donderdag, 3. december 2015 - 13:37 Update: 03-12-2015 16:32

CTIVD vindt geen bewijs voor handlangers Mohammed B. bij moord op van Gogh

CTIVD: Mohammed B. handelde alleen bij moord op Theo van Gogh
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Mohammed B, die op 2 november 2004 Theo van Gogh vermoordde handelde daarbij alleen. De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft in haar onderzoek althans geen bewijs kunnen vinden dat Mohammed B. werd geholpen door handlangers. Dit meldt de CTIVD donderdag.

Mohammed B. werd in juli 2005 onherroepelijk veroordeeld voor deze moord. Tien jaar later laaide de discussie rondom de moord opnieuw op waarbij onder andere de vraag werd gesteld of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) opnames had vernietigd die destijds met een microfoon gemaakt zijn in een pand aan de Antheunisstraat in Den Haag. Ook de vragen of Mohammed B. wel alleen had gehandeld en of de AIVD informatie had over eventuele handlangers en die informatie bewust had achtergehouden voor het Openbaar Ministerie (OM). 

Naar aanleiding van deze vragen, verzocht de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten een Commissie op te zetten en onderzoek te doen naar het handelen van de AIVD na 2 november 2004 met betrekking tot de moord op Theo van Gogh. 

Heeft AIVD opnames vernietigd?

De Commissie komt op basis van haar onderzoek tot de conclusie dat de AIVD opnames, gemaakt met een microfoon in het pand aan de Antheunisstraat, niet heeft vernietigd. Deze opnames zijn thans nog beschikbaar binnen de dienst.

Welke informatie heeft AIVD over eventuele handlangers

De AIVD heeft een tiental ambtsberichten uitgebracht aan het OM met informatie over eventuele handlangers van Mohammed B. De Commissie heeft deze informatie in het rapport buiten beschouwing gelaten. Zij heeft zich gericht op de beschikbare informatie die niet is verstrekt. 

Categorie:
Provincie: