vrijdag, 18. december 2015 - 19:29

Nederland verlengt bijdrage aan antipiraterijmissie

Nederland verlengt bijdrage aan antipiraterijmissie
Foto: Defensie
Den Haag

Het kabinet heeft besloten de deelname aan de antipiraterijmissie van de Europese Unie voor de kust van Somalië, Atalanta, met één jaar te verlengen, tot eind 2016. Er wordt volgend najaar één marineschip ingezet, als Nederland het commando over de operatie voert. Nederland levert sinds 2009 een bijdrage aan anti-piraterijoperaties in de wateren bij Somalië.

Het aantal kapingen is sinds 2012 sterk gedaald. Sinds het voorjaar van 2012 is er geen succesvolle kaping van een koopvaardijschip meer geweest. De internationale maritieme aanwezigheid heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Ook de reders hebben veel gedaan om de bescherming van koopvaardijschepen te verbeteren, onder meer door veilige routes te volgen en informatie over piraterij te delen. Maar de dreiging van piraterij bestaat nog steeds. Piraterij blijft een aantrekkelijke manier om geld te verdienen in een land waar armoede en werkloosheid heersen.

Het is daarom van belang het afschrikwekkende effect van marineschepen te behouden, aldus het kabinet. Tegelijkertijd constateert het kabinet dat er, onder meer door de migratiecrisis, een toenemende behoefte is aan maritieme capaciteit op andere plaatsen in de wereld. Daarom heeft het kabinet besloten volgend jaar één schip in Atalanta in te zetten in plaats van twee schepen, zoals afgelopen jaren het geval was.

Naast het bestrijden van piraterij op zee is het nodig Somalië in staat te stellen zelf piraterij te bestrijden en te werken aan de stabiliteit van het land, om onderliggende oorzaken van piraterij aan te pakken. Nederland levert hier onder meer een bijdrage aan door deel te nemen aan de maritieme capaciteitsopbouwmissie EUCAP Nestor en de EU-trainingsmissie in Somalië.

Categorie:
Provincie: