woensdag, 23. december 2015 - 15:09 Update: 23-12-2015 15:20

Proef Amsterdam met snelle screening vluchteling door Asscher gesteund

Proef Amsterdam met snelle screening vluchteling door Asscher gesteund
Foto: RVD
Amsterdam/Den Haag

Een proef van de gemeente Amsterdam, om vluchtelingen met een verblijfstatus die nog in een AZC in de regio wonen eerder aan een baan of studie te krijgen door ze snel te screenen, wordt door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gesteund. Dit heeft het ministerie van SZW woensdag bekendgemaakt.

In de proef werkt de gemeente Amsterdam samen met het COA en regionale werkgevers en onderwijsinstellingen. De minister laat woensdag in een brief aan wethouder Ollongren van Amsterdam weten dit initiatief onder meer financieel te zullen ondersteunen.

App

De gemeente Amsterdam wil het delen van gegevens van vluchtelingen tussen de betrokken partijen in de regio verbeteren. Hiervoor kan bijvoorbeeld een app worden ontwikkeld. Zo zijn de capaciteiten van erkende vluchtelingen sneller bekend en kunnen ze aan de slag op de regionale onderwijs- en arbeidsmarkt. In de regio Amsterdam staan werkgevers in onder meer de gezondheidszorg, logistiek, ICT en techniek te springen om werknemers.

In januari gaan de gemeente Amsterdam, het COA en het ministerie van SZW de opzet en details van de proef verder uitwerken. Dan wordt ook duidelijk hoeveel geld de minister beschikbaar stelt. Tijdens de proef wordt ook bekeken of het vanuit het oogpunt van snelle integratie, wenselijk is om te kijken naar onderwijs, stages en werk voor vluchtelingen die nog geen verblijfsstatus hebben. 

Minister Asscher heeft eerder aangegeven hier, binnen de randvoorwaarden die gelden voor werk door vluchtelingen, naar te kijken. Dit mag bijvoorbeeld niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: