vrijdag, 1. januari 2016 - 18:45 Update: 01-01-2016 18:51

Minder incidenten oud en nieuw

Minder incidenten oud en nieuw
Foto: Archief FBF
Den Haag

De eerste inventarisatie door de politie laat zien dat de afgelopen oudejaarsnacht iets rustiger verliep dan vorig jaar. Er waren minder incidenten en aanhoudingen, terwijl geweld tegen politieambtenaren kromp met 9%. Het aantal vuurwerkincidenten daalde opvallend. Er deden zich weliswaar meer branden voor, maar de politie registreerde minder brandstichtingen.

Elke jaarwisseling laat een opeenstapeling van gebeurtenissen zien die de openbare orde en rechtsorde zwaar belasten. Incidenten zoals vernieling, overlast, brandstichting, openlijke geweldpleging en geweld tegen hulpverleningsdiensten vergen telkens aanzienlijke politie-inzet. De jaarwisseling 2015-2016 vormde daarop geen uitzondering.

Minder incidenten

Vergeleken met de overgang van 2014 naar 2015 verminderde over de gehele linie de hoeveelheid geregistreerde incidenten met 8%: een jaar geleden 8218 incidenten tegen 7566 ditmaal. Voor aanhoudingen tijdens de jaarwisseling ligt dat percentage op 17% vermindering. Pas in een later stadium kan de politie vaststellen hoeveel aangehouden verdachten feitelijk in de cel zijn beland.

Geweld tegen politie

Het aantal geweldsincidenten tegen de politie nam af met 9%. In totaal waren 78 collega’s het slachtoffer van fysiek geweld, vergelijken met 59 politiemensen vorig jaar. Het verbale geweld tegen de politie zakte echter met bijna een kwart. Eind 2014 waren twee werknemers met een publieke taak het slachtoffer van fysiek geweld. Hun aantal liep dit keer op tot twintig. De politie verleende 15% minder assistentie aan andere instanties.

Mishandeling en bedreiging

Branden en ontploffingen vermeerderden met 21% van 1285 naar 1558. Dat betreft echter wel een daling ten opzichte van 2013-2014. Met een afname van 7% was er dit jaar minder vaak sprake van brandstichting. Het aantal vuurwerkincidenten slonk met 21%. De politie registreerde 1169 (zware) mishandelingen en bedreigingen, een toename van 3% ten opzichte van het vorige oud en nieuw. Tijdens de jaarwisseling 2013-2014 kwam deze criminaliteit 1212 keer voor. Vernieling en beschadiging liepen terug met 8% en aantasting van de openbare orde met 6 procent. De cijfers tonen een lichte stijging van het aantal beledigingen en iets minder klachten vanwege overlast door jeugd.

Verbeterde systematiek

De politie baseert haar overzichtsrapport op gegevens uit de Basisvoorziening Handhaving. Dankzij sterk verbeterde systematiek zijn de cijfers automatisch gegenereerd op 1 januari 2016 om 8.00 uur. Het betreft voorlopige berekeningen. Op 6 januari verschijnt een geactualiseerd, definitief overzicht. De datum, het tijdvak en de gehanteerde categorieën zijn identiek aan voorafgaande jaren. Dat maakt wel een betrouwbare vergelijking mogelijk. Door de technische verbetering valt informatie van dit jaar zelfs per uur te toetsen aan die van vorig jaar. De cijfers zijn op meerdere niveaus te rangschikken: per gemeente, politie-eenheid, politiedistrict of basisteam en uiteraard ook landelijk.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: