dinsdag, 26. januari 2016 - 7:59 Update: 26-01-2016 18:08

Politie met machinepistolen de straat op

Politie nu ook de straat op met mitrailleurs
Foto: fbf archief
Den Haag

De politie gaat nog dit jaar versneld 150 ‘specialistische schutters’ opleiden. Samen met de 300 huidige schutters zullen zij niet langer deel uitmaken van de Mobiele Eenheid, maar een zelfstandige Bewakingseenheid vormen.

De politie kent sinds 2008 specialistische schutters, die behalve over het reguliere dienstwapen ook beschikken over een MP5 machinepistool, dat een groter bereik heeft. Het aantal schutters groeide de afgelopen jaren uit tot 300. Met de aanwas van nieuwe schutters moeten dat er nog voor het einde van dit jaar 450 zijn. De eerste opleiding van 2016 is inmiddels begonnen in Ossendrecht.

Beschermen

De specialistische schutters werden tot voor kort in ME-verband ingezet voor de bewaking van statische objecten, zoals rechtbanken en woningen van bedreigde personen. Door hun zwaardere bewapening zijn ze beter in staat om zowel zichzelf als collega’s, burgers en de objecten te beschermen.

Situatie is veranderd

‘De uitbreiding van het aantal schutters was al gepland’, zegt Peter van Pelt, teamchef Crisis en Conflict Beheersing (CCB) in de eenheid Oost-Brabant en medevoorzitter van de landelijke expertgroep Bewaken en Beveiligen. ‘Maar de terroristische aanslagen in Frankrijk vorig jaar hebben de situatie veranderd. Daarom heeft de korpsleiding besloten dat er nog dit jaar 150 collega’s moeten worden opgeleid’. 

Inzetcriteria

Ook de inzetcriteria van de schutters zijn verruimd, zegt Van Pelt. ‘Zij zullen niet langer alleen statische objecten bewaken, maar kunnen ook worden ingezet voor surveillances in winkelcentra, stations of andere publiek toegankelijke plaatsen. Dat kan gebeuren als rond zulke plekken sprake is van een verhoogde dreiging. Ook kunnen de schutters na een eventuele aanslag de plaats delict bewaken.’

Bevoegd gezag

Voor de inzet is altijd toestemming nodig van het bevoegd gezag. Vandaag, dinsdag 26 januari, wordt de Bewakingseenheid ingezet bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, waar tientallen ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken uit Europa bij elkaar komen. De hoogwaardigheidsbekleders zijn in ons land vanwege het EU-voorzitterschap van Nederland.

Vesten en beenplaten

Om te zorgen dat de leden van de Bewakingseenheid hun taak naar behoren kunnen uitvoeren, zijn vorige maand alle 300 huidige schutters voorzien van een nieuwe, uniforme uitrusting. Het gaat onder meer om scherfwerende helmen, extra ‘zware’ kogelwerende vesten en beenplaten voor extra patroonhouders. Ook zijn de politiemensen voorzien van nieuwe accessoires voor hun MP5, zoals richtmiddelen en een standaard om liggend te kunnen schieten.

Breed pakket

De inzet van bewakingseenheden is onderdeel van een breed pakket anti-terreurmaatregelen van de politie. Die varieert van het signaleren van mogelijke radicalisering door wijkagenten tot strafrechtelijke onderzoeken naar terroristische activiteiten door de recherche en de voortdurende paraatheid van zogenoemde Rapid Response Teams die bij een aanslag in actie komen.

Beschermen

Het uiteindelijke doel van de politie-inzet is zowel burgers als politiemensen te beschermen en aanslagen in Nederland te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen, dan doet de politie er alles aan om snel en daadkrachtig te handelen en de orde en maatschappelijke rust te handhaven of te herstellen

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: