woensdag, 3. februari 2016 - 9:24 Update: 03-02-2016 11:02

30 miljoen euro voor verduurzaming melkveehouderij en vitalisering varkenssector

30 miljoen euro voor versterking zuivel- en varkenssector
Foto: Frank van den Berg
Den Haag

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken gaat bijna 30 miljoen euro uit het Europese steunpakket inzetten voor verduurzaming van de melkveehouderij en vitalisering van de varkenssector.

Over de uitwerking hiervan is overeenstemming bereikt met de sectorvertegenwoordigers. Met extra geld voor weidegang, weidevogelbeheer, betere milieuprestaties en de aanpak van dierziekten wordt ingezet op verdere verduurzaming van de melkveehouderij. In de varkenssector worden de extra middelen aangewend voor herstructurering en het verbeteren van de marktpositie van varkenshouders. Verder wordt fors geïnvesteerd in hoogwaardige mestverwerking voor zowel de melkvee- als varkenshouderij.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):