dinsdag, 9. februari 2016 - 15:02 Update: 09-02-2016 15:05

Aantal incidenten met verwarde personen ook in 2015 gestegen

Aantal incidenten met verwarde personen ook in 2015 gestegen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam

De politie heeft vorig jaar opnieuw te maken met een toename van incidenten waarbij verwarde personen zijn betrokken. Dit meldt de politie dinsdagmiddag.

Tussen 2011 en 2015 is jaarlijks sprake van een stijging met gemiddeld 13 procent. De stijging over 2015 is zichtbaar in bijna alle eenheden. Uit de cijfers is te lezen dat het totale aantal registraties van overlast door verwarde personen toenam van 40.012 in 2011naar 65.831 in 2015. Dat is een stijging van 65 procent. 

Het gaat hier om een toename van het aantal registraties van incidenten en niet om een toename van het aantal verwarde personen, omdat eenzelfde persoon kan zorgen voor meerdere registraties en bij één registratie kunnen ook meerdere personen betrokken zijn. 

Alle eenheden volgen min of meer de landelijke trend. Politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg is binnen de politie verantwoordelijk voor dit thema: 'In verschillende eenheden lopen inmiddels mooie  initiatieven waarbij nauw wordt samengewerkt tussen bijvoorbeeld de GGD, gemeente, GGZ en de wijkagenten.'

Insteek politie

De politie blijft investeren in verbeteringen rond de aanpak van deze problematiek en doet dit samen met haar partners. Aalbersberg : 'Iedereen kan tijdelijk de grip op zijn of haar leven kwijtraken en hulp nodig hebben als je hier niet meer zelfstandig of met hulp van een netwerk uitkomt. Als zich crisissituaties voordoen waarbij de politie de openbare moet handhaven, dan zijn wij daar altijd bij. Dat geldt ook als behandelaars van verwarde personen bescherming nodig hebben.'

Aanjaagteam verwarde personen

In september 2015 is het Aanjaagteam verwarde personen gestart in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

Dit team streeft ernaar dat alle gemeenten in de zomer van 2016 kunnen beschikken over een sluitende en duurzame aanpak van zorg en ondersteuning. De politieaanpak maakt daar deel van uit. Pieter-Jaap Aalbersberg  en Henk van Dijk (voorzitter Landelijk Platform Verwarde Personen) maken namens de politie deel uit van dit Aanjaagteam. 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):