donderdag, 18. februari 2016 - 19:09 Update: 18-02-2016 19:19

Nieuwe brief aan de asielzoeker: 'Opvang is sober met lange wachttijden'

Opvang is sober met lange wachttijden
Foto: Overheid
Den Haag

Vandaag is door het ministerie van Veiligheid en Justitie een nieuwe brief uitgereikt aan asielzoekers die in Ter Apel of aan de Nederlandse grens zijn binnengekomen.

Staatssecretaris Dijkhoff geeft in de brief aan dat hij begrip heeft voor de spanning die een onzekere situatie met zich mee brengt. Daarom wil hij snel een realistisch beeld geven van wat asielzoekers kunnen verwachten, zoals de langere wachttijd voor de start van de asielprocedure, de sobere opvang en de eigen bijdrage aan de kosten van de opvang.

Verlengd van zes naar 15 maanden

In de brief schrijft de staatssecretaris dat op dit moment veel asielzoekers naar Nederland komen en het daardoor in de asielopvang erg druk is. Voor nieuwe asielzoekers wordt daarom de totale termijn waarbinnen de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) een beslissing moet nemen, verlengd van zes naar 15 maanden. Asielzoekers die uit een veilig land komen, worden snel afgewezen. Ook asielzoekers die eerder geregistreerd zijn in een ander EU-land, moeten Nederland zo snel mogelijk verlaten. De procedure voor gezinshereniging kan, door het grote aantal aanvragen, lang duren; afhankelijk van de persoonlijke situatie wel meer dan twee jaar.

Te weinig plaatsen in normale opvangcentra

In de brief geeft de staatssecretaris ook aan dat Nederland te weinig opvangplaatsen voor asielzoekers heeft in normale opvangcentra. Daarom worden asielzoekers opgevangen in (tijdelijke) noodopvanglocaties met beperkte voorzieningen. Asielzoekers die eigen vermogen of inkomsten hebben, zijn verplicht dit te melden. Mogelijk moeten zij een gedeelte afstaan om bij te dragen aan hun eigen opvangkosten en die van hun gezin. De brieven zijn in de talen: Nederlands, Engels, Frans, Arabisch, Somalisch, Chinees, Farsi en Tigrinya

Lees alles over:
Categorie:
Provincie:
Tag(s):