donderdag, 25. februari 2016 - 8:44 Update: 25-02-2016 19:09

'Rechten van kinderen die in Nederland asiel aanvragen, staan onder druk'

Kinderombutsman: opvang van vluchtelingenkinderen is onder de maat
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De opvang van vluchtelingenkinderen in de noodopvang is ver onder de maat. Dat stelt de Kinderombudsman Marc Dullaert. ''Als we deze kinderen nu niet de zorg, het onderwijs en de thuisbasis geven die zij nodig hebben, dan raken zij op een achterstand die ze wellicht nooit meer inhalen."

Sinds de asielinstroom in 2015 is toegenomen, wordt er afgeweken van het reguliere opvangbeleid en van de termijnen om asielverzoeken te behandelen. Hierdoor moeten kinderen lang wachten voor hun asielverzoek in behandeling wordt genomen en in die tijd verblijven zij in noodopvanglocaties die voor lang verblijf onder de maat zijn. Het gevolg is dat de rechten van kinderen die in Nederland asiel aanvragen onder druk staan.

Kinderombudsman Marc Dullaert pleit ervoor om de rechten van deze kinderen voorop te stellen: "De opvang van vluchtelingenkinderen in de noodopvang is onder de maat en de verblijfsduur in de noodopvang is veel te lang. Als we deze kinderen nu niet de zorg, het onderwijs en de thuisbasis geven die zij nodig hebben, dan raken zij op een achterstand die ze wellicht nooit meer inhalen."

Door het gebrek aan opvangplekken worden veel kinderen opgevangen in tijdelijke locaties en moeten zij als gevolg daarvan te vaak verhuizen. Dit terwijl stabiliteit en rust voor asielkinderen bijzonder belangrijk is.

Wachttijden onacceptabel lang

Nieuw instromende asielzoekers, onder wie ook kinderen, moeten op dit moment minstens zeven maanden wachten op de start van hun procedure en daarna kan de beslistermijn van de IND ook nog eens oplopen tot 18 maanden.

Aanbevelingen

De Kinderombudsman adviseert om de situatie voor kinderen in alle noodopvanglocaties te verbeteren en het aantal verhuizingen te beperken. Ook doet hij de aanbeveling om een einde te maken aan grootschalige noodopvang en initiatieven voor kleinschalige noodopvang voor gezinnen en amv's mogelijk te maken. Hij vindt daarnaast de wachttijden voor de asielprocedure en gezinshereniging onacceptabel lang. We moeten weer terug naar de oorspronkelijke norm. Tot slot vraagt de Kinderombudsman speciale aandacht voor amv’s, die na hun achttiende verjaardag tussen wal en schip dreigen te vallen.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie:
Tag(s):