maandag, 29. februari 2016 - 17:54 Update: 29-02-2016 18:00

Opnieuw plaatsen deuren station Delft gaat ruim 3 miljoen extra kosten

Opnieuw plaatsen deuren station Delft gaat ruim 3 miljoen extra kosten
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Delft

Het opnieuw terugplaatsen van de draaideuren op het nieuwe station in Delft gaat ruim 3 miljoen euro extra kosten. Dit heeft ProRail maandag bekendgemaakt.

Dit voorjaar worden de draaideuren van station Delft weer teruggeplaatst. De deuren waren direct na de ingebruikname van de spoortunnel verwijderd omdat ze te hard gingen draaien als gevolg van luchtdruk vanuit de tunnel. 

Luchtdruk

Een ongewenst en onvoorzien effect. Een andere maatregel die werd genomen, was het verlagen van de snelheid van de treinen. Na zorgvuldig onderzoek wordt dit voorjaar gestart met een aantal aanpassingen en kan de snelheid van de treinen weer omhoog.

Conclusies onderzoek

In het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar het ontstaan van over- en onderdruk in de stationshal en is duidelijk geworden hoe ongewenste effecten worden voorkomen. De hoge luchtdrukken ontstaan bij passage van treinen met hoge snelheden in de tunnel. 

Uit diverse metingen is gebleken dat de luchtdrukken niet afwijken van de waarden die ten grondslag liggen aan de bouw van het station. Het gebouw is daar in zijn geheel op ontworpen, alleen de bewegende delen in het station bleken er niet tegen bestand.

Maatregelen

In de loop van dit jaar worden verschillende maatregelen uitgevoerd , zoals het terugplaatsen van de deuren, die er voor moeten zorgen dat de snelheid van de treinen weer omhoog kan. De oorspronkelijke toegangsdeuren dienden ook als vluchtdeur. 

In de nieuwe situatie zijn deze twee functies gescheiden en komen er aparte vluchtdeuren naast de versterkte draaideuren. Verder worden ventilatiesystemen aangepast en komen er, om de hoge luchtdruk een uitweg te kunnen bieden, ontluchtingskleppen in het overstek van de bovengrondse stationshal. Met deze maatregelen kan de snelheid van de treinen weer omhoog naar 120 km per uur.

Luchtschachten

Om treinen met 140 km per uur door de tunnel te kunnen laten rijden is mogelijk een extra maatregel nodig. Hiervoor moeten luchtschachten in de tweede tunnelbuis worden gemaakt. Of die uiteindelijk echt nodig zijn, is nu nog niet bekend. Wel wordt het dak van de tweede tunnelbuis zodanig voorbereid dat hier later luchtschachten op aangesloten kunnen worden.

Planning en kosten

De uitvoering van de werkzaamheden start naar verwachting voor de zomer van dit jaar. De maatregelen worden niet in één keer, maar na elkaar uitgevoerd zodat tussentijds steeds gemeten kan worden of ze het beoogde effect hebben. De kosten voor de aanpassingen die in 2016 en 2017 worden uitgevoerd bedragen circa 3 miljoen euro (exclusief BTW). 

Als blijkt dat het nodig is dat er luchtschachten komen dan bedragen de kosten hiervoor circa 5 miljoen euro (exclusief BTW). Over de verdeling van deze kosten zijn de betrokken partijen nog met elkaar in gesprek. 

De betrokken partijen zijn: ProRail, OBS (Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft), NS Stations (eigenaar en exploitant van de stationshal), NS Reizigers, architectenbureau Mecanoo (ontwerper stationshal) en DRB (de voor het tunnel- en stations ontwerp verantwoordelijke combinatie van DHV, Benthem Crouwel  Architekten en Railinfra Solutions).

Categorie:
Provincie: