vrijdag, 11. maart 2016 - 10:49 Update: 11-03-2016 16:40

Er komen niet meer stembureaus voor referendum

Minister hoeft niet voor meer stembureaus referendum te zorgen
Foto: Archief EHF
Den Haag

De eis van de Stichting Forum voor Democratie om meer stembureaus te regelen voor het referendum op 6 april is vrijdag door de voorzieningenrechter in Den Haag afgewezen. Dit meldt de rechtbank Den Haag vrijdag.

Het Forum voor Democratie is van mening dat gemeenten te weinig stembureaus openen voor het referendum over het Associatieverdrag met Oekraïne. Zij wil daarom dat de minister maatregelen treft en de gemeenten ertoe aanzet om in ieder geval evenveel stembureaus in te stellen als bij de verkiezingen voor de provinciale staten in 2015.

Aantal stembureaus niet wettelijk voorgeschreven

De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet vastgesteld kan worden dat de gemeenten in het algemeen tekortschieten in hun taak. Er is niet wettelijk voorgeschreven hoeveel stembureaus er moeten worden geopend. 

De individuele gemeenten moeten hiervoor hun eigen afweging maken met inachtneming van de lokale situatie. Als het Forum voor Democratie van mening is dat deze afweging onjuist is, moet het zich tot het college van burgemeester en wethouders van die gemeenten richten.

Geen aanvullende financiering

De voorzieningenrechter wijst ook de vordering af om de Staat te verplichten aanvullende financiering te verstrekken aan gemeenten. Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn hierover al afdoende afspraken gemaakt.

Actie van Minister richting gemeenten

De voorzieningenrechter merkt nog op dat niet kan worden gezegd dat de minister niets heeft gedaan ter bevordering van een goede voorbereiding en goed verloop van het referendum. 

De minister heeft navraag gedaan bij die gemeenten die volgens een onderzoek van de NOS de sterkste daling in het aantal stembureaus vertoonden en daarnaast per brief de zorgen van sommigen over het aantal stembureaus onder de aandacht van de colleges van burgemeester en wethouders gebracht.

Categorie:
Provincie: