vrijdag, 1. april 2016 - 10:37

Werkstraffen voor lekken over benoemingsprocedure burgemeester

Werkstraffen voor lekken over benoemingsprocedure burgemeester
Foto: SXC
Stichtse Vecht

De rechtbank veroordeelde een 44-jarige vrouw uit Maarssen voor het lekken van geheime informatie over de burgemeestersbenoeming in de Stichtse Vecht. De vrouw kreeg een werkstraf van 100 uur. Een 57-jarige man –eveneens afkomstig uit Maarssen – kreeg een werkstraf van 60 uur voor medeplichtigheid aan het lekken.

Doorgeven vertrouwelijke informatie

De vrouw had op meerdere momenten tijdens de procedure voor een nieuwe burgemeester in de gemeente Stichtse Vecht vertrouwelijke informatie doorgegeven aan de contactpersoon van haar politieke partij. Deze contactpersoon was de 57-jarige man uit Maarsen. De man had op zijn beurt een deel van de informatie verstrekt aan 1 van de kandidaten. De vrouw was lid van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van een nieuwe burgemeester in de gemeente Stichtse Vecht en was daarom verplicht zich te houden aan een geheimhoudingsplicht. Toch had zij geheime informatie over onder andere de namen en informatie over de kandidaten aan de 57-jarige man verstrekt.  Ook speelde de vrouw informatie door over de vragen die aan de kandidaten zouden worden gesteld, informatie over de uitkomst van de beraadslagingen van de vertrouwenscommissie, informatie over de wijze waarop de kandidaten de gesprekken hebben gevoerd, een afschrift van sollicitatiebrieven van de kandidaten en de casus die aan de kandidaten zou worden voorgelegd.

Verduidelijking

Volgens de rechtbank vielen deze onderwerpen onder de geheimhoudingsplicht van de vrouw. De man had deze vertrouwelijke informatie aangehoord en de vrouw - als lid van de vertrouwenscommissie - niet behoed voor een verdere schending van haar geheimhoudingsplicht. De man had zelfs aan haar vragen gesteld ter verduidelijking van de informatie die zij gaf.

Wet naar eigen hand gezet

De rechtbank rekende het de vrouw zwaar aan dat zij de wet naar haar eigen hand heeft gezet door de vertrouwelijke informatie te delen met de contactpersoon van haar politieke partij. Het schenden van de geheimhoudingsplicht is strafbaar volgens de wet en heeft als doel om het algemeen belang te beschermen en de zorgvuldigheid en eerlijkheid van een procedure te waarborgen. Wat in een politieke cultuur gebruikelijk is, doet hier dan ook niet aan af. De rechtbank oordeelde ook dat het feit dat de vrouw veel - negatieve - publiciteit heeft gekregen leidt niet tot een lagere straf. Zij had per slot van rekening als fractievoorzitter een publieke functie en had in die hoedanigheid ook een voorbeeldfunctie voor de burger. Zij had kunnen en moeten weten dat - als haar handelwijze bekend zou worden - dit voor veel opschudding en publiciteit zou zorgen. Uit de afgeluisterde telefoongesprekken blijkt ook duidelijk dat zij en de 57-jarige man zich heel goed bewust waren dat zij onbehoorlijk en strafbaar handelden. Samen hadden zij er toch voor gekozen vertrouwelijke informatie te delen en deze deels ook bij een van de kandidaten terecht te laten komen in een poging een partijgenoot burgemeester te laten worden.

Categorie:
Provincie: