dinsdag, 12. april 2016 - 17:00 Update: 12-04-2016 17:04

Officiële uitslag referendum Oekraïne: 61% tegen en 38% voor

 Officiële uitslag referendum Oekraïne: 61% tegen en 38% voor
Foto: Archief EHF
Den Haag

De meerderheid van de kiezers bij het raadgevend referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne heeft zich tegen de wet uitgesproken. '61% stemde tegen (2.509.395 kiezers), 38.21% voor (1.571.874 kiezers ), 0,79% blanco (32.344 kiezers)', zo meldt de Kiesraad dinsdag.

Ongeldige stemmen

Van alle stemmen was 0,92% ongeldig (38.000 stemmen). Op een totaal aantal van 12.862.658 kiesgerechtigden hebben 4.151.613 kiezers hun stem uitgebracht. Daarmee kwam het opkomstpercentage uit op 32,28%, bij een opkomstdrempel van 30%. 

Daarmee geldt de uitslag als een raadgevende uitspraak tot afwijzing van de goedkeuringswet. Dit betekent dat de regering de wet dient te heroverwegen. De uitslag van een raadgevend referendum is niet bindend.

De Kiesraad maakte het resultaat vandaag in een openbare zitting bekend. Uit de controle van de processen-verbaal is de Kiesraad gebleken dat de verkiezing overwegend goed is verlopen. Daarbij zijn zaken in overweging genomen als: vermindering aantal stembureaus, telverschillen, en verzending van stempassen. Al met al bestaat er geen aanleiding te twijfelen aan de geldigheid van de stemming en de juistheid van de uitslag.

Volmachtstemmen, stembureaus en kiezers vanuit buitenland

 Het aantal stemmen dat bij volmacht is uitgebracht lag op 451.087 (dat is 10,87% van het totaal aantal stemmen). Het aantal stembureaus dat voor het referendum was ingesteld bedroeg 8.379. Dat is een vermindering van 10,5% ten opzichte van het aantal stembureaus bij de verkiezing van het Europees Parlement (9.361). In totaal hebben 11.804 Nederlandse kiezers vanuit het buitenland hun stem per brief uitgebracht voor het referendum.

Uitschieters

De hoogste opkomst was in de gemeente Rozendaal (Gelderland) met 49,1% en de laagste op Sint Eustatius met 2,6%. De meeste voorstemmers waren verhoudingsgewijs in Wageningen met 62,4% van de geldige stemmen, en de minste in Urk met 16,4%. Omgekeerd waren relatief de meeste tegenstemmers in Urk met 83,3% van de geldige stemmen en de minste in Wageningen met 36,0%.

Beroep

Tegen de vaststelling van de uitslag van het referendum staat beroep open. Binnen zes dagen na de zitting – dus tot en met maandag 18 april – kan door belanghebbenden rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Categorie:
Provincie: