maandag, 18. april 2016 - 17:53 Update: 18-04-2016 17:58

Sterkere positie voor consumenten in de bouw bij verborgen gebreken

Sterkere positie voor consumenten in de bouw bij verborgen gebreken
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Iedere consument krijgt als opdrachtgever in de bouw een sterkere positie. Ze krijgen betere bescherming wanneer na oplevering van een bouwwerk verborgen gebreken worden ontdekt. Dit melden de ministeries van Wonen en Rijksdienst en Veiligheid en Justitie maandagmiddag.

Wetsvoorstel

Dat komt door de aanscherping van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer. Dat staat in het wetsvoorstel kwaliteitsborging waarmee minister Blok van Wonen en Rijksdienst wil zorgen voor een kwaliteitsverbetering in de bouw. Het wetsvoorstel is mede namens minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie maandag ingediend bij de Tweede Kamer.

Het huidige systeem van kwaliteitsborging van bouwwerken is aan vernieuwing toe. De complexiteit in de bouw is toegenomen en er is sprake van onheldere verdeling van de verantwoordelijkheden. Om die reden krijgt de consument in het wetsvoorstel één aanspreekpunt en kan de controle op de bouwkwaliteit sneller en goedkoper. Ook dat is in het voordeel van particulieren en bedrijven.  

Nieuw in het wetsvoorstel is verder dat kleine bouwwerken en verbouwingen vrij zijn van toets Bouwbesluit 2012. De toetsing aan het Bouwbesluit 2012 van nieuwbouw en verbouw bij de vergunningverlening door de gemeente vervalt. Private partijen ontwikkelen methodes voor kwaliteitsbewaking om te zorgen dat aannemers zich houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie oordeelt of een voorgestelde methode voor kwaliteitsbewaking voldoet aan de eisen. De gemeente controleert of een aannemer werkt met een goedgekeurde methode voor kwaliteitsbewaking. Aannemers krijgen de plicht om hun consument te informeren hoe zij verzekerd zijn voor risico’s bij faillissement en voor gebreken tijdens de bouw en na oplevering.

Met pilots en experimenten kan de komende tijd ervaring worden opgedaan met de nieuwe kwaliteitsbewaking. Minister Blok stelt voor om het nieuwe stelsel vanaf 2018 stapsgewijs in te voeren. De toepassing van de nieuwe werkwijze geldt dan eerst voor de bouw van eenvoudige nieuwbouw en verbouw. Na evaluatie volgt uitbreiding van de nieuwe werkwijze naar meer complexe bouwwerken.

Betrokken partijen (marktpartijen en consumentenorganisaties) steunen  de noodzaak tot wijziging en verbetering van het huidige stelsel. Evenals het belang om na jarenlange discussie het stelsel gefaseerd te wijzigingen.

Categorie:
Provincie: