woensdag, 18. mei 2016 - 14:07 Update: 18-05-2016 18:03

Belgische reuzenpanda waarschijnlijk zwanger

Belgische reuzenpanda waarschijnlijk zwanger
Foto: Pairi Daiza
Brugelette/België

Onze Zuiderburen zijn ietwat in opgewonden stemming geraakt nadat woensdag het nieuws bekend werd dat één van de vrouwtjes van de Reuzenpanda's in het dierenpark Pairi Daiza mogelijk zwanger is .

'Pairi Daiza is verheugd om mee te delen dat de vrouwelijke Reuzenpanda Hao Hao, de drie symptomen vertoont die wijzen op een mogelijke zwangerschap', op deze wijze bracht het dierenpark het nieuws naar buiten.

'Op dit moment kan voorzichtig gesproken worden over een mogelijke, misschien waarschijnlijke komst van een baby. Wanneer de zwangerschap bevestigd zou worden, dan zou het jong tussen vandaag en het begin van de zomer, op eender welk moment, geboren kunnen worden', aldus het dierenpark.

Onderzoek

Uit de resultaten van het urineonderzoek van Hao Hao komen een aantal aanknopingspunten naar voren die de mogelijkheid van een zwangerschap bevestigen. Tim Bouts, Zoölogisch Directeur en Dierenarts in Pairi Daiza: 'Dagelijks worden er urinestalen opgenomen, waarin de drie verschillende variabelen Progesteron, Ceruloplasmine en Metaboliet geanalyseerd worden. 

Progesteron

De analyses hebben aan het licht gebracht dat er bij Hao Hao, na de inseminatie, een eerste piek is geweest aan progesteronwaarden. Later volgde er nog een tweede piek (deze kunnen zowel wijzen op een zwangerschap als op een schijndracht). Tot op heden blijven de progesteronwaarden hoog.

Ceruloplasmine

Gedurende de embryonale diapauze* wordt de blastocyste (de bevruchte eicel in een primair stadium) door het immuunsysteem van de moeder aanzien als lichaamsvreemd en veroorzaakt het een ontsteking wanneer het in aanraking komt met de baarmoeder. De analyse van ceruloplasmine maakt het mogelijk om op te volgen of er zich een dergelijke ontsteking voordoet. In het geval van Hao Hao werd dit 8 dagen na de inseminatie voor de eerste keer vastgesteld. Vervolgens daalde deze waarde opnieuw. Dit is vermoedelijk het moment waarop de embryo zich ingeplant heeft.

Metaboliet PGFM (Prostaglandine F2α)

Dit hormoon helpt bij de regulering van het voortplantingsproces. Met name bij de embryonale ontwikkeling of de voortzetting van de activiteit van de eierstokken bij de voortplanting. Ook van dit hormoon werd een duidelijke piek vastgesteld.
Deze drie waarden lijken erop te wijzen dat er zich een embryo heeft ingeplant in de baarmoederwand van Hao Hao”. 

Voorzichtig

Waarom wordt er dan nog getwijfeld? Om de kans op een zwangerschap te vergroten, hebben vrouwelijke panda’s een sterke hormonale activiteit die, over verschillende weken tijd, de resultaten van onderzoeken en tests kunnen beïnvloeden pieken die overeenstemmen met die bij een zwangerschap. De drievoudige wetenschappelijke analyses die Pairi Daiza uitvoerde werd tot nog toe weinig toegepast. 

De resultaten van deze analyses kunnen bijgevolg niet vergeleken worden met voorafgaande cases. De enige tot nog toe wijd aanvaarde methode om een zwangerschap bij een reuzenpanda te bevestigen, is via een echografie. Hao Hao toont weinig interesse in de training die noodzakelijk is om een echografie te kunnen uitvoeren. Haar verzorgers hebben deze training dan ook voor even onderbroken om haar niet onnodig onder druk te zetten.

Gedragsverandering

Het gedrag van Hao Hao is ook veranderd. Tania Stroobant, verzorgster van de panda’s: “Gedurende enkele weken at Hao Hao het dubbele van haar dagelijkse portie aan bamboe. Vervolgens nam haar interesse in eten sterk af en weigerde ze om haar grot te verlaten. Ze slaapt veel en is snel vermoeid. Vorig jaar hebben we hetzelfde meegemaakt. We zijn dus erg voorzichtig gebleven en hebben onze vermoedens voor onszelf gehouden". 

"Deze keer zijn de signalen echter veel duidelijker geworden. Hao Hao luistert naar haar twee vrouwelijke verzorgsters, maar heeft geen aandacht meer voor de mannelijke. Ook zondert ze zich vaker af. We hebben eveneens opgemerkt dat haar tepels opzwellen, wat erop wijst dat ze zich klaarmaakt om borstvoeding te geven. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek bevestigen nu onze observaties”.

Geboortes bij dit met uitsterven bedreigd dier zijn zeldzaam. Wereldwijd worden er jaarlijks (inclusief in China), slechts een dertigtal jongen geboren in gevangenschap. In het wild (in de bergen in China) leven er nog slechts 2.000 panda’s.

Categorie: