donderdag, 26. mei 2016 - 17:00 Update: 26-05-2016 17:04

EP wil dat consument meer macht op energiemarkt krijgt

EP wil dat consument meer macht op energiemarkt krijgt
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag/Brussel

Het Europarlement wil dat consumenten meer macht krijgen op de energiemarkt. Dit stellen EP-leden in een resolutie over "een nieuwe deal voor energieconsumenten" die donderdag is aangenomen.

Daarin wordt onder meer geopperd om gezamenlijk energie kopen mogelijk te maken en gepleit voor betere instrumenten voor vergelijking van aanbieders. Ook moet overstappen en zelf energie opwekken makkelijker worden en moeten meer EU-fondsen beschikbaar komen om energie-efficiëntie te stimuleren en energie-armoede tegen te gaan.

'Energie-armoede'

'Momenteel leven 50 miljoen EU-burgers in energie-armoede. Velen zijn gehouden aan oude energiecontracten - ook wel slapende contracten - die alleen tegen flinke betaling ontbonden kunnen worden als een consument wil overstappen naar een goedkopere aanbieder. Ik wil dat elektriciteitsbedrijven consumenten informeren over de goedkoopste mogelijkheden en dat boetes voor overstappen worden geschrapt', aldus rapporteur Theresa Griffin (S&D, VK).

Gezamenlijke aankoopmogelijkheden

Om consumenten een actieve rol op de energiemarkt te geven, pleit het EP onder meer voor de introductie van nieuwe, gezamenlijke aankoopmogelijkheden en innovatieve financiële instrumenten die consumenten in staat moeten stellen zelf meer energie op te wekken. Het EP wil ook af van administratieve belemmeringen die het opwekken van stroom aan huis in de weg staan en kortere toestemmingsprocedures.

Beter tarieven vergelijken

Ook moet de totstandkoming van energieprijzen transparanter worden door vaker energierekeningen te sturen en contracten simpeler te maken. Consumenten moeten bovendien in staat worden gesteld tarieven van aanbieders te vergelijken en eenvoudiger over te stappen. Op basis van hun historisch gebruik moeten zij in staat zijn het voor hen meest gunstige tarief te kiezen.

Energie-armoede aanpakkenSituaties waarin mensen niet in staat zijn hun huis te verwarmen of zijn afgesloten van elektriciteit - zogenaamde energie-armoede - moeten bij de bron worden aangepakt, zo stelt de resolutie waarin ook wordt gepleit voor meer EU-geld voor energiebesparing en steun voor initiatieven voor het zelf opwekken van stroom voor mensen met lage inkomens.Volgende stappen?

Tijdens het debat op woensdagavond kondigde Commissie Vicevoorzitter Maroš Šefčovič aan dat de Commissie in september met wetgevingsvoorstellen komt voor energie-efficiency en marktmodellen. In 2018 volgen dan voorstellen voor duurzame energie, een rapport over energieprijzen en een energie-armoede observatorium.

Categorie:
Provincie: