dinsdag, 7. juni 2016 - 14:08

LTO tevreden over daling gebruik antibiotica

LTO tevreden over daling gebruik antibiotica
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

LTO Nederland is tevreden met een daling van het antibioticagebruik in de veehouderij en kan zich vinden in de aanbeveling van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) om extra aandacht te hebben voor bedrijven die het nog niet lukt om het gebruik te verminderen naar het gewenste niveau.

LTO Nederland portefeuillehouder Toon van Hoof: “Het is goed dat we opnieuw een daling zien. Een bewijs dat de gekozen aanpak effectief is en veehouders scherp zijn op het gebruik van antibiotica in hun bedrijf. Maar we kunnen niet achterover leunen. Vanwege het risico op resistentie-ontwikkeling blijft extra aandacht nodig.”

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) brengt ieder jaar het gebruik van antibiotica in beeld. In het rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2015’stelt de SDa vast dat de gebruikte hoeveelheid sterk is verlaagd en de spreiding (bedrijven) in het gebruik sterk is verminderd. Uit cijfers over 2015 blijkt dat ten opzichte van 2014 een daling is te zien in de rundveesector (2,2%), de varkenssector (5,0%) en de vleeskuikensector (7,4%). Alleen in de kalverhouderij (4,3%) en kalkoensector (16,9%) is het gebruik gestegen. Ten opzichte van 2014 is over de hele linie het gebruik gedaald met 2,1% en in vergelijking met 2009 met 58,4%. “Maar dat kan per jaar best eens variëren”, zegt Van Hoof. “Heb je een incident op je bedrijf met een ziekte die binnensluipt dan heb je dat jaar misschien wel meer antibiotica nodig om de dieren te kunnen genezen.”

Categorie:
Provincie: