maandag, 13. juni 2016 - 17:40 Update: 13-06-2016 17:46

Kansspelautoriteit laat meer nieuwe goede doelen loterijen toe

Kansspelautoriteit laat meer nieuwe goede doelen loterijen toe
Foto: Lottovate
Den Haag

De Kansspelautoriteit start de vergunningsprocedure voor het bedrijf Lottovate. De toezichthouder geeft daarmee gehoor aan een uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Dit betekent dat er in Nederland meer aanbieders kunnen komen voor goede doelen loterijen.
Achtergrond

Naar aanleiding van een beleidsregel van de toenmalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, besloot de Kansspelautoriteit eind 2014 opnieuw vergunningen aan de destijds bestaande vergunninghouders voor goede doelen loterijen af te geven. De vergunningaanvraag van het bedrijf Lottovate werd daarom afgewezen. Lottovate heeft deze afwijzing voorgelegd aan de rechter. Die gaf Lottovate gelijk.

De rechtbank constateerde onder meer dat niet duidelijk gemotiveerd was waarom het aantal te verlenen vergunningen beperkt moest blijven tot vier. De rechtbank vernietigde het besluit van de Kansspelautoriteit en gaf deze de opdracht tot het nemen van een nieuw besluit op bezwaar.

Geen hoger beroep

De Kansspelautoriteit gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak. Daar ziet zij geen inhoudelijke aanknopingspunten voor. Daarnaast zou een hoger beroep ook niet tot uitstel van besluitvorming leiden.

Gegeven bestaande wet- en regelgeving, het vigerende kansspelbeleid, de wettelijke taken van de Kansspelautoriteit en deze recente uitspraak van de rechter, heeft de Kansspelautoriteit het besluit genomen om de vergunningaanvraag van Lottovate in behandeling te nemen. Daarmee staat ook de mogelijkheid open voor andere organisaties om een vergunning voor het organiseren van een goede doelen loterij aan te vragen.

Vergunningscriteria

Teneinde de vergunning ook daadwerkelijk te kunnen verkrijgen, wordt Lottovate in staat gesteld om de noodzakelijke informatie aan te leveren, zoals: rechtspersoon en bestuursstructuur; aanwezigheid van diverse reglementen en een trekkingsprocedure; soort aanbod; frequentie van trekkingen; afdracht aan goede doelen en een keuring van het trekkingssysteem. 

Bij de beoordeling van de aanvraag gelden dezelfde criteria als voor de bestaande vergunninghouders. Indien Lottovate aan de criteria voldoet en een vergunning krijgt dan loopt de vergunningstermijn tot 1 januari 2017. Die is daarmee gelijk aan de termijn van de andere goede doelenloterijen. Voor de periode vanaf 1 januari 2017 zullen alle bestaande vergunninghouders een nieuwe vergunning moeten aanvragen. Datzelfde geldt voor geïnteresseerde derden.

Consumenten

Voor consumenten verandert er op dit moment niets. Pas nadat en indien de Kansspelautoriteit een vergunning heeft afgegeven, zullen consumenten merken dat een nieuwe goede doelen loterij probeert zijn product te verkopen.

Afdracht 50% goede doelen

Het is de Kansspelautoriteit bekend, dat bij bestaande vergunninghouders en goede doelen bezorgdheid leeft met betrekking tot mogelijke nieuwe toetreders op de loterijmarkt. De wet geeft de Kansspelautoriteit geen taken en bevoegdheden om een mogelijk effect op goede doelen mee te wegen in haar besluitvorming. 

Het enige criterium dat de Kansspelautoriteit toetst als het gaat om goede doelen, is óf de wettelijke vereiste 50% van de inleg op het kansspel wordt afgedragen aan goede doelen.

Categorie:
Provincie: