maandag, 20. juni 2016 - 8:17 Update: 20-06-2016 10:49

'Kinderen leren beter als ze les krijgen in klassen met leerlingen van gelijk niveau'

CPB: 'Leerlingen presteren beter in een klas van gelijk niveau'
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Kinderen op de basisschool leren beter als ze les krijgen in klassen met leerlingen van gelijk niveau.

Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat klassen waarin leerlingen ongeveer hetzelfde niveau hebben, de leerlingen zo'n tien procent beter scoren bij citotoetsen, dan leerlingen in klassen waarin het niveau sterk uiteenloopt. Dit  schrijft onder meer de NOS maandag. Tevens kwam uit het onderzoek naar voren dat kinderen het meeste leren van docenten met goede sociale vaardigheden. Het is niet zo dat basisschoolleerlingen beter gaan rekenen of lezen als hun docent daar beter in is. In het voortgezet onderwijs halen leerlingen geen hogere cijfers als hun docent een mastertitel heeft. 

Het levert een forse winst op om leerlingen naar leerprestatie in te delen. Peter ter Weel van het CPB tegen de omroep: 'Kinderen die slechter leren, trekken zich op aan betere klasgenoten. Maar ze presteren nóg beter in een klas met leerlingen van hun eigen niveau. Als een leraar in de klas een vraag stelt, zal een goede leerling altijd snel het antwoord geven. En dan komt een slechte leerling niet aan bod.'

Het CPB komt met 60 aanbevelingen om het Nederlandse onderwijs nog beter te maken. Ter Weel: "Nederland staat hoog in allerlei internationale lijstjes. Maar als we meer aandacht zouden besteden aan de sociale kanten van het lesgeven, kunnen we nog een flinke slag maken. Kinderen leren het meest van een enthousiaste docent met wie het klikt. We herinneren ons allemaal die ene leraar die je raakte en met wie je het zo goed kon vinden.'

Categorie:
Provincie: