donderdag, 23. juni 2016 - 8:30 Update: 23-06-2016 8:31

FNV: Veel misstanden bij aanleg Centrale As Friesland

FNV: Veel misstanden bij aanleg Centrale As Friesland
Foto: fbf
Amsterdam

FNV Bouw constateert verschillende misstanden op de bouwlocatie Centrale As in Friesland. De uitzendbureaus op het project, Technicum, Slager Arbeidsbemiddeling en ESP vlechtwerker, lappen de cao aan hun laars.

Alle drie betalen zij hun werknemers meestal niet het juiste salaris. De inschaling van medewerkers klopt vaak niet. Uitzendkrachten die recht hebben op uitbetaling van reisuren, krijgen die niet.

De provincie Friesland is de opdrachtgever voor dit infrastructuurproject. Rijkswaterstaat, de provincie Groningen en de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland zijn ook betrokken.

Margreet Pasman, bestuurder FNV Bouw: ‘We zijn sinds begin maart regelmatig de bouwplaats op geweest. We hebben tientallen werknemers vele malen gesproken. Telkens weer krijgen we te horen dat mensen te weinig betaald krijgen. De meesten durven niet aan de bel te trekken. Er werken op dat deel van het project tussen de 50 en 100 mensen, afhankelijk van de fase. Een derde is vast in dienst, de rest is meestal uitzendkracht of schijnzelfstandige.’

Schijnconstructies

De FNV trof veel schijnconstructies aan. Mensen werken zogenaamd als zzp’er op de bouwplaats, maar hebben geen enkele vrijheid in het aannemen van werk of het bepalen van hun tarief. Ze zijn de speelbal van uitzendbureaus of payrollbedrijven, hebben niets te vertellen en werken voor een veel te laag tarief.

Lange dagen

Daarnaast staat de veiligheid en gezondheid van werknemers zwaar onder druk. Pasman: ‘Tussen de 15 en 20 werknemers uit Den Haag die via ESP werken, maken veel te lange werkdagen. Zij stappen ‘s ochtends om half 5 in de auto en zijn met een beetje geluk ‘s avonds om half 7 weer thuis. Dat zijn dus dagen van 13 of 14 uur. En ook zij krijgen geen reisuren uitbetaald.’

De aannemers van het ijzervlechtwerk betalen hun onderaannemers niet of veel te laat. Daardoor krijgen ook de werknemers niet betaald. Pasman: ‘Als een opdrachtgever verzuimt te betalen, betekent dat nog niet dat de werkgever zomaar loon kan inhouden.’

Loonvordering en rol provincie Friesland

De FNV heeft namens een aantal werknemers een loonvordering uitgedaan naar Technicum. Daarnaast heeft de FNV brieven gestuurd aan het consortium Burgummerdaam en de provincie Friesland. Daarin wijst de bond hen op hun verantwoordelijkheid als opdrachtgever en inlener in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De mede-opdrachtgevers, waaronder Rijkswaterstaat, hebben een afschrift van de brief ontvangen.

De FNV roept de provincie Friesland als hoofdopdrachtgever met klem op om actie te ondernemen richting de hoofdaannemer en onderaannemers in de keten van het project De Centrale As. Ze roept de provincie op te zorgen voor een correcte (na)betaling van het verschuldigde cao-loon aan de betrokken werknemers en voor de aanpak van de talloze schijnconstructies op dit project.

Categorie:
Provincie: