vrijdag, 15. juli 2016 - 8:12

Veel pestincidenten op scholen

Veel pestincidenten op scholen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Een jaar na de invoering van de Wet sociale veiligheid is het schoolklimaat op het merendeel van de scholen niet veranderd (basisonderwijs: 80%, voortgezet onderwijs: 79%). Een minderheid van de leraren geeft aan dat het schoolklimaat sinds de invoering van de wet (sociaal) veiliger is geworden (basisonderwijs: 19%, voortgezet onderwijs: 16%). Tegelijkertijd geeft een ruime meerderheid van de leraren aan dat zich dit schooljaar op hun school incidenten met leerlingen op het gebied van sociale veiligheid hebben voorgedaan (basisonderwijs: 88%,
voortgezet onderwijs: 85%). Vooral pesten door leerlingen komt op zeer veel scholen voor.

Incidenten in schooljaar 2015-2016

In schooljaar 2015-2016 hebben zich op veel scholen incidenten op het gebied van sociale veiligheid voorgedaan.
De meest voorkomende incidenten op scholen zijn:
- Onderling pesten door leerlingen (aldus 79% van de leraren PO en 89% van de leraren VO).
- Uitingen van agressie/geweld door leerlingen, gericht op leerlingen en/of leraren (aldus 68%
  van de leraren PO en 76% van de leraren VO).
Op circa driekwart van de scholen in het voortgezet onderwijs kwam daarnaast ook nog diefstal en/of vandalisme door leerlingen voor in schooljaar 2015-2016 (aldus 73% van de leraren VO). In het basisonderwijs is dat percentage ‘slechts’ 23%.

Pesten door leerlingen

Pesten door leerlingen uitgelicht:
- Het gemiddelde aantal pestincidenten per basisschool lag in schooljaar 2015-2016 op vijf; in het
  voortgezet onderwijs lag het gemiddelde aantal pestincidenten dit schooljaar op zeven per school.
- Het pestprotocol werd dit schooljaar per school gemiddeld twee keer ingezet (zowel in het PO als in
  het VO).
- 49% van de leraren PO en 73% van de leraren VO geeft aan dat hun school dit schooljaar te maken had
   met ‘pesten van leerlingen via social media’.
- Cyberpesten gebeurde vooral via WhatsApp, Facebook en – in het voortgezet onderwijs – via Snapchat.
- Het pesten gebeurde veelal door kinderen buiten te sluiten, uit te lachen, uit te schelden en te bedreigen en
   door het verspreiden en versturen van vervelende berichten, filmpjes en foto’s. 

Categorie:
Provincie: