donderdag, 21. juli 2016 - 17:19 Update: 21-07-2016 17:20

'Ontkenning groeiende werkloosheid ouderen'

Ontkenning groeiende werkloosheid ouderen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Vandaag kwam het ministerie van SZW met juichende cijfers naar buiten, want de werkloosheid loopt verder terug.

De KBO dook in de cijfers en ontdekte de onderbelichte realiteit: in vergelijking met vorig jaar is het aantal uitkeringsgerechtigden gegroeid. Van de 55-plussers heeft zelfs 8,6% een WW-uitkering! Nu de verkiezingskoorts oploopt, heeft de regering goed nieuws nodig. In dat licht is het begrijpelijk dat een daling in werkloosheid wordt aangegrepen voor een publicatie. 

Bron van het nieuws is voor een belangrijk deel het CBS. Onvermeld blijft dat het CBS grote leeftijdscategorieën hanteert. De oudste gemeten groep van de beroepsbevolking is 45-75 jaar. De daling binnen deze groep is een stuk minder groot dan bij jongeren.

Het UWV houdt de cijfers bij over het aantal versterkte WW-uitkeringen. Bij 55-plussers zijn die in de afgelopen maand licht gedaald (-0,9%) en dat vermeldt het ministerie dan ook in de eigen berichtgeving.

WW-percentage veel hoger 

Onvermeld blijft de passage uit de Nieuwsflits Arbeidsmarkt (UWV) van juni 2016 over de stijging van WW-uitkeringen ten opzichte van 2016. Voor ouderen (50-plus 7,7% en 55-plus 8,6%) komt het WW-percentage veel hoger uit dan het gemiddelde WW-percentage van 4,9 procent.

Directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO: "Al eerder constateerde de KBO dat er met werkloosheidscijfers gegoocheld wordt. Ontkenning van de hoge en zelfs stijgende werkloosheid onder ouderen is een ernstige zaak. Van de 55-plussers heeft 8,6% een werkloosheidsuitkering. Voor deze groep, zo weten we, is het perspectief op werk tot de pensioenleeftijd heel somber." 

De KBO heeft eisen geformuleerd om de werkloosheid onder ouderen te verkleinen. Eén ervan, verlaging van de leeftijdsgrens voor de no-riskpolis, is ingewilligd. "Het kan alleen nog beter: verlaag ook de leeftijdsgrens voor de mobiliteitsbonus. En investeer in de economie in plaats van te bezuinigen en zo banen te laten verdwijnen in zorg en dienstverlening. Alleen zo kun je dit grote en groeiende probleem oplossen!"

Categorie:
Provincie: