maandag, 25. juli 2016 - 19:51 Update: 26-07-2016 9:47

1 op de 4 Nederlanders heeft ruzie met de buren

1 op de 4 Nederlanders heeft bonje met de buren
Foto: Archief FBF
Amsterdam

Burenruzies zijn er al eeuwen. Toch lijken burenruzies de laatste jaren steeds serieuzere vormen aan te nemen. Zeker in de Randstad, waar dit zou kunnen komen door het feit dat de bevolking hier dichter op elkaar leeft.

Om de aard en omvang van burenruzies in Nederland in kaart te brengen, heeft het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum in het tweede kwartaal van 2016 onderzoek gedaan naar burenruziesIn totaal zijn er 2100 Nederlandse inwoners ondervraagd. Tijdens het onderzoek kwam een aantal opmerkelijke feiten naar boven.

Hoe vaak komt burenruzie voor in Nederland?

Onder de respondenten heeft 26% aangegeven, wel eens ruzie te hebben gehad met de buren. Dit percentage brengt een absolute waarde met zich mee van 546 mensen die wel eens een burenruzie hebben gehad.

Inwoners van de Randstad, met name uit de provincie Zuid-Holland, hebben het vaak aan de stok met de buren. In dun bevolkte provincies zoals Flevoland komen burenruzies bijna niet voor. Het gemiddelde in deze provincies schommelt gemiddeld tussen 1% en 2%.

In welke provincies vinden er veel burenruzies plaats?

Van de 546 gemelde burenruzies komt het gros uit de provincie Zuid-Holland. 28% van de burenruzies vindt plaats in deze provincie. De voornaamste reden is hier in 60% van de ruzies muziek. Ook in Noord-Holland zijn burenruzies niet schaars. 15% van de burenruzies vonden hier plaats. In Noord-Holland is overlast van kinderen de voornaamste oorzaak (25%) van burenruzies. In Gelderland vindt 12% van de burenruzies plaats. Opvallend is de voornaamste oorzaak van burenruzies in Gelderland; namelijk overhangend groen.

Wat zijn de oorzaken van burenruzie?

De voornaamste reden tot ruzie met de buren is geluidsoverlast door muziek. In 51% van de gevallen gaven mensen dit aan als hoofdreden voor de ruzie. Daarnaast zijn kinderen voor veel mensen (19%) een bron van overlast. Verbouwingen zorgen ook voor veel onenigheid met de buren. 11% van de ruzies vindt plaats tijdens verbouwingswerkzaamheden.

Andere opvallende oorzaken

Naast de benoemde oorzaken zijn er nog meer opvallende (herkenbare) oorzaken van ruzie. Hier gaat het onder andere om het Recht van overpad, privacyschending, erfscheiding en parkeeroverlast.

Categorie:
Provincie: