vrijdag, 5. augustus 2016 - 8:03 Update: 05-08-2016 10:27

Vinex-wijken kennen laagste aantal scheidingen

Lagere kans op scheiding in Vinex-wijken
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Stellen die in een Vinex-wijk wonen gaan minder snel scheiden. Dit meldt het CBS vrijdag.

'Van iedere duizend stellen die op 1 januari 2014 in een Vinex-wijk woonden, waren er 26 een jaar later niet meer bij elkaar. Van de mensen tussen de 25 en 55 jaar die op 1 januari 2014 op hetzelfde adres woonden, is nagegaan of ze een jaar later nog samenwoonden. Hieruit blijkt dat van al deze stellen 3,3 procent een jaar later uit elkaar is. Van de koppels die samenwoonden in een Vinex-wijk is dit 2,6 procent', aldus het CBS.

Demografische kenmerken

De lagere scheidingskans in Vinex-wijken heeft veel te maken met de demografische kenmerken van de bewoners. In Vinex-wijken wonen bijvoorbeeld relatief veel gezinnen met kinderen, mensen met een hoog inkomen en mensen met een koopwoning. Stellen met deze kenmerken gaan minder vaak uit elkaar. 

Van iedere duizend koppels met kinderen, een hoger inkomen en een koopwoning gingen er 14 uit elkaar in 2014. Ter vergelijking, bij stellen met kinderen met een lager inkomen en die in een huurhuis wonen, was dit drie keer zo veel: 45 op de duizend.

Wanneer dit soort stellen binnen en buiten Vinex-wijken met elkaar vergeleken worden, is er nauwelijks verschil in scheidingskans. Vinex-stellen met kinderen, een hoog inkomen en een koopwoning gingen even vaak uit elkaar als hetzelfde type stellen op landelijk niveau respectievelijk 14 en 15 op de duizend stellen. 

Deze berekeningen zijn ook gedaan voor het jaar 2008. In dat jaar lagen de scheidingskansen iets hoger, maar ook toen was het landelijke cijfer even hoog als dat van Vinex-wijken.

Almere

In de afzonderlijke Vinex-wijken liggen de scheidingskansen nagenoeg allemaal tussen de 15 en 35 per duizend stellen. Een uitzondering hierop is de wijk Almere Poort met 1200 stellen. Hier gingen in 2014 ruim 51 op de duizend stellen uit elkaar. 

In Almere zelf lag de scheidingskans dat jaar op 38 per duizend. In de wijk Vathorst (ruim 4300 stellen) in Amersfoort gingen 24 op de duizend koppels uit elkaar. In Amersfoort zelf was dit 29 op duizend.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):