woensdag, 17. augustus 2016 - 16:34 Update: 18-08-2016 9:01

Plaatsvervangend korpschef Ruud Bik maakt plaats voor nieuwe generatie

Ruud Bik stopt als plaatsvervangend korpschef
Foto: Politie
Rotterdam

Ruud Bik heeft besloten per 1 november aanstaande te stoppen als plaatsvervangend korpschef. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Van meet af aan was Bik als plaatsvervangend korpschef intensief betrokken bij de totstandkoming en realisatie van de nationaal georganiseerde politie. ‘Voor mij is dit een natuurlijk moment’, legt Ruud Bik uit. ‘Het korps bevindt zich in een volgende fase. Dan vind ik het logisch om ruimte te maken, zodat een nieuwe generatie daar met fris elan leiding aan kan geven. Ik heb de afgelopen maanden mijn bijdrage kunnen leveren aan het in positie brengen van Erik Akerboom als nieuwe korpschef. De continuïteit is daarmee gegarandeerd. Dat vind ik van groot belang. De tijd was aangebroken om over mijn eigen toekomst na te denken. Dat leidde tot mijn besluit om per 1 november plaats te maken voor een nog te benoemen opvolger.’

Enorme krachtsinspanning

Bik kijkt terug op vijf prachtige jaren als plaatsvervangend korpschef: ‘Een tijd die ik voor geen goud had willen missen. Wat velen voor onmogelijk hielden, kregen we met een enorme krachtsinspanning voor elkaar: 26 korpsen en de voorziening tot samenwerking Politie Nederland omvormen tot één politie. Weliswaar met vallen en opstaan, maar het is ons gelukt. Vanzelfsprekend staat ons nog veel te doen, maar op dit moment kijk ik vooral naar wat gedurende deze pioniersjaren is bereikt. Ik ben trots dat ik daar deel van uit mocht maken.’

Politiehart

Deze mooie baan kent wel een keerzijde, heeft Bik ondervonden: ‘Dit werk slokt je met huid en haar op. Mijn pensioen begint in zicht te komen. Daarmee rijst de vraag of ik nog twee jaar in dit tempo door wil buffelen op Champions Leagueniveau. Voor het korps, mijn thuisfront en mijzelf vind ik het beter als iemand anders mijn taken op zich neemt. Vanaf 1 november ga ik me bezinnen op de nabije toekomst. Indien mogelijk wil ik me graag nuttig blijven maken voor politiemensen, want mijn blauwe hart klopt onverminderd door.’ 

Toewijding

Korpschef Erik Akerboom reageert met gemengde gevoelens op het besluit van zijn plaatsvervanger: ‘Wij gaan Ruud Bik als plaatsvervangend korpschef straks enorm missen. Als mens en als collega. We zullen niet snel een tweede vinden met zo veel ervaring, dossierkennis, werklust en toewijding aan het politievak. Anderzijds begrijp ik volkomen dat de tijd rijp is om een paar tandjes terug te schakelen. Ruud Bik heeft meer dan genoeg zware beklimmingen op zijn naam staan. Hem komt ieders waardering toe voor wat hij gepresteerd heeft in het belang van de samenleving en ons korps.’

Loopbaan

Ruud Bik (1953) studeerde tussen 1975 en 1979 aan de Nederlandse Politie Academie. Daarna trad hij toe tot de gemeentepolitie Utrecht, vanaf 1994 de regiopolitie Utrecht. Bik was er onder meer districtschef, chef Stafbureau Korpsleiding en plaatsvervangend korpschef. In 2001 volgde zijn benoeming tot korpschef regiopolitie Zuid-Holland-Zuid en vanaf 2007 vervulde hij dezelfde functie bij het Korps landelijke politiediensten. In 2011 ging Ruud Bik aan de slag als kwartiermaker en vervolgens plaatsvervangend korpschef van de nationale politie.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: