donderdag, 25. augustus 2016 - 9:03 Update: 25-08-2016 9:17

'Amsterdam drijft Nederlandse huizenprijs met gemiddeld 4,4 procent op'

'Amsterdam drijft Nederlandse huizenprijs met gemiddeld 4,4 procent op'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht/Amsterdam

Amsterdam blijkt een forse impuls te geven aan de landelijke gemiddelde huizenprijzen. 'Op dit moment is de hoofdstad goed voor een kwart van de Nederlandse huizenprijsstijging', zo blijkt donderdag uit de rapportage van het tweede kwartaal van dit jaar van de Rabobank.

'Amsterdam-effect'

'Zonder dit 'Amsterdam-effect' zou de landelijke gemiddelde huizenprijs in het tweede kwartaal van dit jaar ten opzichte van het jaar ervoor niet met 4,4 maar met 3,4 procent zijn gestegen', aldus de Rabobank.

Landelijk zullen de huizenprijzen dit en volgend jaar naar verwachting met gemiddeld circa 5 procent toenemen. De groei van het aantal verkochte woningen vlakt af. Naar verwachting zullen zowel in 2016 als in 2017 200 tot 220 duizend woningen van eigenaar wisselen. 

Stabilisatie woningverkoop

Ook volgend jaar blijven de huizenprijzen met naar verwachting gemiddeld 5 procent nog fors stijgen. Woningmarktonderzoeker Paul de Vries van de Rabobank: 'De huidige lage rente zorgt voor een relatief goede betaalbaarheid, waardoor de vraag groot blijft. Ook de economische groei zet door en de werkgelegenheid stijgt, waardoor meer mensen geneigd zijn om een woning te kopen'. 

'De achterblijvende nieuwbouw zorgt voor meer krapte op de Nederlandse woningmarkt. Ook dit leidt naar verwachting tot hogere prijzen. Aan de andere kant zien we dat de verkoopaantallen langzaam maar zeker afvlakken om uiteindelijk te stabiliseren rond de 210 duizend. Qua verkopen zullen we dan uitkomen op het niveau van rond de eeuwwisseling. Met de stijgende prijzen neemt de betaalbaarheid op termijn echter wel af en de totale hypotheekschuld toe. Dit is een risico', aldus De Vries.

Amsterdamse woningmarkt raakt verhit 

Hoewel de prijzen momenteel in elke provincie stijgen, zijn de regionale verschillen groot. De Vries: 'In Noord-Holland stijgen de prijzen veel harder dan in bijvoorbeeld Zeeland. Wat natuurlijk vooral samenhangt met de spectaculaire huizenprijsstijging in de hoofdstad. In het tweede kwartaal van 2016 bedroeg de jaar-op-jaargroei van Nederlandse huizenprijzen 4,4 procent, die van Amsterdamse huizenprijzen maar liefst 14,7 procent. Zonder Amsterdam zou de landelijke gemiddelde huizenprijs niet met 4,4 maar met 3,4 procent zijn gestegen'. 

'De omzet van de Amsterdamse markt voor bestaande koopwoningen is de afgelopen twintig jaar gegroeid van € 280 miljoen naar € 4,3 miljard per jaar. Dit komt doordat zowel het aantal verkochte woningen als de huizenprijzen zeer sterk zijn gestegen. Daardoor is het aandeel van de hoofdstad in de totale Nederlandse markt toegenomen. Dit aandeel groeide van 2 procent in 1996 naar 9 procent in 2016, terwijl Amsterdam een aandeel heeft van nog geen 3 procent in de Nederlandse koopwoningenvoorraad.'

Koopwoning schaars in hoofdstad 

Vanwege het grote aandeel van Amsterdam in de totale Nederlandse markt is het effect van de woningmarktontwikkelingen in de hoofdstad op de gemiddelde nationale prijsontwikkeling substantieel. De Vries: 'Dit valt niet op in tijden waarin de prijsstijging in Amsterdam weinig afwijkt van de landelijke prijsontwikkeling, zoals tijdens de crisis. Sinds 2014 zien we echter een duidelijk Amsterdam-effect. Amsterdam is erg in trek bij jongvolwassenen, terwijl het koopwoningaanbod er beperkt is. De markt is dus krap'. 

'Dit is op zichzelf geen nieuws, maar door de gedaalde huizenprijzen en de lage hypotheekrente krijgt de vraag sinds 2013 een extra impuls. De forse prijsstijgingen van de afgelopen jaren zijn daarvan een logisch gevolg. Wij verwachten dat de druk op de Amsterdamse woningmarkt aanhoudt. De stad blijft populair en het aantal koopwoningen neemt maar mondjesmaat toe. Een Amsterdamse koopwoning blijft voorlopig dus schaars.'

Categorie:
Provincie: