vrijdag, 16. september 2016 - 13:20 Update: 16-09-2016 13:29

Bewoners dorpje Markenbinnen krijgen verkeerslichten

Bewoners dorpje Markenbinnen krijgen verkeerslichten
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Markenbinnen

Markenbinnen, een klein dorpje met in totaal 330 bewoners in de gemeente Alkmaar in Noord-Holland, wil verkeerslichten bij de aansluiting Dorpstraat met de Provincialeweg N246 zodat de bewoners veiliger kunnen invoegen op de Provincialeweg. Dit heeft de provincie Noord-Holland bekendgemaakt.

Enquete

De provincie Noord-Holland gaat de verkeerslichten plaatsen bij het eerstvolgende trajectonderhoud. Provincie Noord-Holland heeft de bewoners via een enquête om hun mening gevraagd. Hier hebben 117 personen van de in totaal 330 bewoners aan meegedaan.  

Onderzoek naar verkeerlichten

Op verzoek van bewoners van Markenbinnen heeft de provincie de mogelijkheid onderzocht om verkeerslichten te plaatsen bij de aansluiting Dorpsstraat - N246. Deze aansluiting wordt als onveilig ervaren. 

Uit het onderzoek blijkt dat het plaatsen van verkeerslichten mogelijk is en het verkeer daardoor veiliger de N246 op kan rijden. De wachttijden vanaf de Dorpsstraat nemen door de plaatsing van de verkeerslichten enigszins toe. In de spits kan de wachttijd één tot twee minuten zijn en buiten de spits drie tot vier minuten.

Resultaten enquête

De provincie heeft de bewoners van Markenbinnen opgeroepen om aan te geven of zij inderdaad verkeerslichten willen en of zij daarmee de iets langere wachttijden accepteren. De bewoners hebben tijdens de inloopavond begin juli, via de website en de peiling van een actieve groep bewoners meegedaan. Ruim 78% van de deelnemers aan de enquête wil graag verkeerslichten.

Categorie:
Provincie: