vrijdag, 7. oktober 2016 - 11:40

Intern onderzoek aanhouding Mitch Henriquez afgerond

Intern onderzoek aanhouding Mitch Henriquez afgerond
Foto: MV
Den Haag

Het interne onderzoek naar het individuele handelen van de vijf agenten die vorig jaar zomer waren betrokken bij de aanhouding van Mitch Henriquez is afgerond. Uit dit onderzoek is gebleken dat vier agenten ernstig plichtsverzuim valt te verwijten en één agent plichtsverzuim. De resultaten van het interne onderzoek zijn vrijdag 7 oktober aan de betrokken agenten bekendgemaakt.

Advies Commissie van Advies in Disciplinaire Zaken

Uit het interne onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie is gebleken dat bij vier agenten sprake is geweest van ernstig plichtsverzuim. De ernst van het geconstateerde plichtsverzuim verschilt overigens per agent. Bij één agent is geen ernstig plichtsverzuim geconstateerd, maar wel plichtsverzuim. Dit is echter niet van dien aard dat een buitenfunctiestelling nog van toepassing is.

De eenheidsleiding van de politie wacht het advies af van de onafhankelijke Commissie van Advies in Disciplinaire Zaken (CADZ) voordat zij een besluit neemt over mogelijke disciplinaire maatregelen. De CADZ brengt voor het eind van het jaar advies uit.

Terug in functie

De bevindingen van het intern onderzoek leiden er toe dat met de agent die plichtsverzuim wordt verweten, een re-integratietraject wordt gestart en wordt gezocht naar een passende werkomgeving binnen de politie. Voor de overige vier agenten leiden de bevindingen ertoe dat ze in afwachting van het advies van de CADZ buiten functie blijven.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: