woensdag, 12. oktober 2016 - 14:33 Update: 12-10-2016 20:35

Aangifte tegen voormalig OR-voorzitter Nationale politie

Politie doet aangifte tegen voormalig OR-voorzitter
Foto: Politie
Den Haag

Het oriënterend onderzoek naar de doelmatigheid van de bestedingen van de COR en het interne onderzoek naar de voormalig voorzitter van de COR hebben geleid tot een vermoeden van strafbare feiten. 'De korpschef heeft daarop besloten aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie (OM)', meldt de politie woensdag.

Het onderzoeksteam van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) bracht korpschef Erik Akerboom van de vermoedens op de hoogte gebracht waarop deze besloot aangifte te doen bij het OM.

Korpschef Erik Akerboom: 'In de onderzoeken zijn onregelmatigheden geconstateerd in de verantwoording van de bestedingen van de COR. Deze onregelmatigheden hebben ook bij mij het vermoeden van strafbare feiten gewekt.'

Volgens het onderzoeksteam zijn in elk geval de voormalig voorzitter van de COR en een ondernemer die diensten heeft geleverd aan de COR bij de vermoedelijke strafbare feiten betrokken.

Afrondende fase

Het oriënterend onderzoek naar de doelmatigheid van de bestedingen van de COR bevindt zich in een afrondende fase. Het interne onderzoek tegen de voormalig voorzitter is nog gaande, evenals een tweede intern onderzoek naar een andere medewerker. Beide interne onderzoeken zijn voortgekomen uit het oriënterend onderzoek.