vrijdag, 28. oktober 2016 - 21:43 Update: 28-10-2016 21:53

Politie peilt werkbeleving onder 16.000 agenten

Politie peilt werkbeleving onder 16.000 agenten
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Afgelopen zomer heeft de politie een werkbelevingsonderzoek gedaan onder zo’n 16.000 politieagenten die op straat werken. Dit meldt de politie vrijdagavond.

Nationaal korps

'Het is voor het eerst sinds de vorming van één korps (2013) dat dit onderzoek op zo’n grote schaal is gedaan: de komende jaren wordt de monitor opnieuw gehouden, ook bij andere afdelingen. 

Trots op het vak, kritisch op de organisatie en de cultuur. Dat is in een notendop de uitkomst van het eerste onderzoek. In het onderzoek, dat is uitgevoerd door bureau Schouten & Nelissen, draait het om de motivatie en weerbaarheid van agenten. Hoewel de uitkomsten verschillen per team en per eenheid trekken de onderzoekers een aantal conclusies op landelijk niveau.

Werkstress

De politie scoort in dit onderzoek lager op werkplezier dan de Nederlandse beroepsbevolking. Op werkstress scoort de politie hoger dan de Nederlandse beroepsbevolking. Waar twee derde van de beroepsbevolking zegt geen stressklachten te hebben van zijn werk, is dat bij de politie de helft. Dit is deels te wijten aan de agressie en geweld waarmee zij op straat te maken krijgen (79%).

Naast het feit dat agressie en geweld van burgers van invloed is op het werkplezier is er ook sprake van ‘intern grensoverschrijdend gedrag’. Onder deze laatste categorie vallen onder meer pesten (18 procent) en intimidatie (15 procent). Het overgrote deel van de respondenten ervaart dit incidenteel. 

Trots op het werk

Desondanks geven agenten aan trots te zijn op hun vak: 86 procent is ‘regelmatig’ tot ‘altijd’ trots op het werk dat ze doen. Bovendien geven ze aan dat ze tevreden zijn over de steun van collega’s en redelijk tevreden over de relatie met hun leidinggevende. 

Aan de slag

‘We hebben de monitor gehouden, omdat we willen weten wat er leeft onder de collega’s. Met de kennis van de monitor gaan de teams aan de slag’, zegt Gery Veldhuis, portefeuillehouder basisteams en districten. ‘We vragen ontzettend veel van onze mensen. Elke dag weer op straat, maar ook door de reorganisatie. Als we weten hoe collega’s hun werk ervaren, wat er goed gaat en wat minder, kunnen we stappen zetten. Door de meting te herhalen en de voortgang te monitoren, houden we de vinger aan de pols. Alleen dan kunnen we werken aan een organisatie met tevreden en gezonde medewerkers die iedere dag weer een stap naar voren doen om een bijdrage te leveren aan veiligheid in ons land.‘

Teams

De resultaten gaan de komende tijd in de verschillende teams besproken worden. Op basis van die gesprekken maken de teamchefs met hun collega’s een plan van aanpak. Een aantal onderwerpen zoals de aanpak van geweld tegen politieambtenaren wordt verder landelijk opgepakt.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: