dinsdag, 1. november 2016 - 11:20

Ombudsman: niemand uitsluiten van inschrijving bij gemeente

Ombudsman: niemand uitsluiten van inschrijving bij gemeente
Den Haag

Iedere burger moet zich kunnen inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit zegt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport 'Een mens leeft, een systeem niet' over problematiek rond de inschrijvingen in de BRP. Te veel burgers zoals daklozen, wereldreizigers of mensen in een tijdelijke noodsituatie, komen in de problemen als een gemeente weigert hen in te schrijven.

Van Zutphen: 'Als mensen daardoor geen aanspraak kunnen maken op voorzieningen, niet aan een woning kunnen komen of geen zorgverzekering kunnen afsluiten, worden zij in een kwetsbare positie gedrukt. Zij komen dan in een vicieuze cirkel waar zij moeilijk zelfstandig uit kunnen komen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van een bevolkingsregistratie.' 

Iedere burger moet zich kunnen inschrijven in de BRP. Als dat niet lukt omdat hij niet in het systeem van de BRP past, moet er een maatwerkoplossing worden geboden. Daarvoor is een integrale benadering van de persoonlijke situatie van de burger noodzakelijk. De ombudsman doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) daarom de aanbeveling om deze visie op maatwerk bij BRP-inschrijvingen uit te dragen naar gemeenten. Ook heeft de ombudsman voor gemeenten een handreiking gemaakt. Door tijdige herkenning van het risico op uitsluiting kunnen grotere problemen worden voorkomen.

Een burger die zonder BRP-inschrijving wordt weggestuurd, weet niet wat te doen en tot wie hij zich (nog) kan wenden. En intussen wordt zijn problematiek steeds groter. Sommige gemeenten gaan op zoek naar individuele oplossingen, andere gemeenten stellen zich terughoudend op vanwege het risico op fraude. De zorgen over fraude moeten er echter niet toe leiden dat er voor burgers drempels ontstaan om zich in te schrijven en dat kwetsbare burgers buiten beeld raken.

Categorie:
Provincie: