donderdag, 3. november 2016 - 10:53

Woonbond in actie om afbraak sociale huurwoningen Rotterdam

Woonbond in actie om afbraak sociale huurwoningen Rotterdam
Foto: Bon
Rotterdam

Vergeleken met andere grote steden zit Rotterdam krap in de sociale huurwoningen ten opzichte van de doelgroep. Daar komt nog eens bij dat de wachttijden voor sociale huurwoningen in Rotterdam nu al lang zijn. Dat blijkt uit cijfers die de Woonbond vandaag publiceert.

Terwijl de smalle sociale woningvoorraad in Amsterdam, Utrecht en Den Haag leidt tot zorgen, en bij de laatste twee steden zelfs tot uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen, zet het gemeentebestuur van Rotterdam in haar ´Woonvisie´ in op de afname van de sociale woningvoorraad met 20.000 huurwoningen.

De Woonbond heeft de cijfers uit de Lokale Monitor Wonen van Rotterdam afgezet tegen de drie andere grote steden. Rotterdammers in een corporatiewoning betalen vaak te veel huur ten opzichte van hun inkomen. Met 17,9% van de hurende huishoudens in een te dure sociale huurwoning, staan Rotterdam en Amsterdam gezamenlijk ‘bovenaan’. Landelijk ligt dit percentage op 14,6%. 21,6% van de Rotterdamse corporatiehuurders heeft een te laag netto inkomen om de woonlasten en andere noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen ‘Wie naar deze cijfers kijkt, kan niet concluderen dat er nu een ‘overschot’ aan betaalbare huurwoningen is in Rotterdam. De plannen om er 20.000 betaalbare huurwoningen te laten verdwijnen raken dan ook kant noch wal,’ aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping.

Landelijk krimpt de sociale woningvoorraad al jaren. In de periode 2009-2015 zijn er door verkoop, liberalisatie en sloop 262.400 sociale huurwoningen verdwenen bij corporaties. Tegelijkertijd wordt de vraag alleen maar groter. Alleen al tot 2020 moeten er bijna 150.000 woningen door corporaties worden gerealiseerd om aan de maatschappelijke opgave te voldoen.

De huurdersorganisatie roept Rotterdammers op om op 30 november massaal tegen de Woonvisie te stemmen. De uitslag van een stedelijk raadgevend referendum is pas geldig als 30% van de kiesgerechtigde Rotterdammers hun stem uitbrengen. Paping: ‘Rotterdammers kunnen een duidelijk geluid tegen de afbraak van de sociale woningvoorraad laten horen door tegen de Woonvisie te stemmen.’