donderdag, 10. november 2016 - 14:17

Voorbereiding Zeeuwen op gevaren kan beter

Voorbereiding Zeeuwen op gevaren kan beter
Foto: fbf
Middelburg

De veerkracht en zelfredzaamheid van Zeeuwen bij brand, overstroming en stroomuitval kan beter. Althans, volgens de resultaten van het onderzoek dat HZ University of Applied Sciences en Veiligheidsregio Zeeland dit voorjaar uitvoerden in Zeeland. Aan de andere kant zijn Zeeuwen wel bovengemiddeld bereid om anderen te helpen en samen te werken met hulpverleners.

Voor het onderzoek naar ‘de zelfredzame burger’ zijn in juni 2016 7.000 Zeeuwen uit zeven verschillende gemeenten schriftelijk benaderd. Zij kregen tientallen vragen voorgelegd over de gevaren brand, overstroming en de uitval van stroom. Veiligheidsregio Zeeland heeft de wettelijke taak om burgers voor te bereiden op gevaren in de provincie, bijvoorbeeld door te communiceren over de aanwezigheid van die gevaren en over maatregelen die mensen zelf kunnen nemen. Zeeuwen beoordelen de tips die Veiligheidsregio Zeeland geeft als nuttig en goed uitvoerbaar. Maar de motivatie om daadwerkelijk zelf iets te doen scoort beduidend lager. De bereidheid om geld te investeren in preventieve maatregelen is daarbij nog net iets groter dan de bereidheid om tijd te investeren.  Wel zijn Zeeuwen voorstander van co-creatie en samenredzaamheid. De deelnemers aan het onderzoek geven aan graag samen te werken met veiligheidsprofessionals aan veiligheid in Zeeland en ze zijn bovengemiddeld bereid om medeburgers te helpen.

Communiceren op maat

Gemiddeld gezien ontvangen Zeeuwen  informatie over gevaren het liefst nog via de oude weg: via huis-aan-huisfolders of -bladen. Jongeren geven de voorkeur aan sociale media en andere digitale kanalen, inwoners van middelbare leeftijd aan de regionale TV en krant en ouderen geven het belang aan van informatie over gevaren in Zeeland via de regionale radio. De hulpdiensten (politie, brandweer, ambulancediensten), Veiligheidsregio Zeeland en de Zeeuwse gemeenten worden daarbij als de betrouwbaarste afzenders gezien. Communicatie op maat én lokaal. Dat zijn ook de uitgangspunten van de nieuwe aanpak voor risico- en crisiscommunicatie van Veiligheidsregio Zeeland. Met  ‘Zeeland Veilig’ wil de Veiligheidsregio het risicobewustzijn en met name de zelfredzaamheid van Zeeuwen vergroten.

Monitoring

Sinds oktober monitort de Veiligheidsregio dagelijks waar de Zeeuwse burger zorgen en vragen over heeft. Ook wordt gekeken naar veiligheidsonderwerpen die op dat moment via diverse kanalen worden gedeeld. Daar speelt de VRZ direct op in, zowel offline als online via onder andere www.zeelandveilig.nl, de Facebookpagina van Zeeland Veilig en Twitter. Veiligheidsregio Zeeland gaat ook gerichter na incidenten informatie delen over gevaren en de voorbereiding hierop. Uit ander onderzoek blijkt namelijk dat burgers meer open staan voor informatie over veiligheid als het voor hen relevant is. Bijvoorbeeld als er een grote brand in de buurt is geweest. Juist op die momenten gaat de Veiligheidsregio lokaal communiceren met inwoners, zodat zij zich in de toekomst mogelijk beter kunnen voorbereiden. 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: