zaterdag, 12. november 2016 - 10:34 Update: 12-11-2016 22:25

Top 30 van knelpunten voor politici van het volk

Top 30 van knelpunten voor politici van het volk
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

In maart staan de verkiezingen ook in Nederland weer voor de deur. Nu in de VS Donald Trump is verkozen tot nieuwe president, reageren politici in ons land geschokt op de uitkomst en spreken velen zich inmiddels uit over het feit dat ze meer transparant willen worden naar het volk.

De redactie van BlikopNieuws.nl heeft de afgelopen jaren heel wat mails zien langskomen van knelpunten van burgers waarvan onze redactie een top 30 heeft samengesteld. Wij en onze lezers nodigen politici uit om deze top 30 ter harte te nemen voor de volgende regeerperiode.

Top 30:

(1) Meer referenda om het volk meer stem te geven. De uitkomst aannemen.

(2) Politieke partijen moeten gaan staan voor wat ze beloven. Dit in de aanloop naar de verkiezingen, maar vooral daarna.

(3) De EU is belangrijk, maar mag niet de overhand krijgen in Nederlandse besluitvormingen.

Gezondheidszorg

(4) De gezondheidszorg verdient meer aandacht, dus meer geld.

(5) Bejaardenhuizen moeten weer terug in alle gemeenten.

(6) Gezondheidsstelsel. Iedereen moet de premie en het eigen risico kunnen (blijven) betalen.

(6a) Voor mensen met een bijstandsuitkering zou een nieuwe snellere terugkeer naar de maatschappij mogelijk moeten worden gemaakt. Verder zou deze groep in afwachting van die terugkeer, onder gezag van gemeenten daar kleine klusjes kunnen doen in eigen wijk. Zorg er voor dat mensen die misbruik maken van een WAO-uitkering en nog wel in staat zijn om te werken dat deze hard worden aangepakt. 

Veiligheid

(7) Dienstplicht terug, met minder vast defensiepersoneel maar meer materieel met het oog op morgen.

(8) Meer wijkagenten met meer salaris. Op politietop juist bezuinigen.

(8a) Hoogte boetes afstemmen op inkomen. 

(9) Oplichting en fraude op elk niveau zwaarder bestraffen. 

Vervoer

(10) Ga over op rekeningrijden. Het huidige MRB is pure vulling voor staatskas, dus oplichting.

(11) Geen verdere groei Schiphol met het oog op de gezondheidsschade van burgers in die regio.

(12) Maak het openbaar vervoer gratis voor iedereen.

(13) Zorg dat wegen beter doorstromen.

Oranje

(14) Bezuinig veel meer op het Koninklijk Huis, of schrap het.

Economie

(15) Houd subsidies van bedrijven en omroepen en andere instanties nog eens goed tegen het licht.

(16) De Balkenendenorm moet strak worden gehandhaafd.

(17) Buitenlandse bedrijven, maar ook grote Nederlandse multinationals, moeten gewoon normaal belasting betalen, net als kleine Nederlandse bedrijven.

(18) Geef boeren weer de ruimte. Bij een oorlog of grote calamiteit heeft Nederland ze hard nodig. Kijk naar de laatste oorlog in Nederland.

(19) Zorg dat ZZP-ers zich betaalbaar kunnen verzekeren tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en bij een val van hun bedrijf een uitkering krijgen net als iemand die bij een werkgever ontslag krijgt.

(20) Neem nieuwe maatregelen/wetten- of wijzigingen in stapjes aan. Als foutief voorbeeld de wet voor oldtimers. Er werd binnen een half jaar een complete hobby van de burger verwoest met als gevolg: Ondernemers konden hun garagebedrijf sluiten en oldtimer-eigenaren zagen duizenden euro's in rook opgaan dankzij stuntje van Weekers.

(21) Schaf studieschuld af. Geen leningen meer maar maatwerk. Laat studenten naast studeren hun school of universiteit onderhouden. Bijvoorbeeld schilderwerk of schoonmaken of bijspringen bij uitval.

(22) Een meer eerlijkere verdeling van lonen. Waarom zou een arts vijf keer meer moeten verdienen dan een schoonmaker die juist voorkomt dat mensen ziek worden.

(23) We moeten terug naar het vroegere systeem dat een eenverdiener het gezin draaiende kan houden.

Privacy

(24) Privacy van de Nederlandse burger in het geding. Stoppen met digitaliseren van de burgers.

(25) Geef Amerikaanse partijen zoals Facebook niet de 'macht' (voorbeeld: al het Nederlandse nieuws wat nu door burgers wordt gelezen wordt door Facebook gestuurd.)

Discriminatie

(26) Het woord discriminatie schrappen uit alle boeken.

(27) Grijp in bij de eindeloze Zwarte Piet discussie. Gros volk wil behoud van de sprookjesfiguur Zwarte Piet.

(28) Blijf vluchtelingen helpen, maar help ze daar waar ze veilig zijn.

Pluriformiteit

(29) Laat de media weer de regie krijgen, ook regionaal. Amerika weet namelijk niet wat hier speelt. 

(30) Politieke partijen moeten worden verplicht met elkaar samen te werken met de stemmen (lees zetels) die ze van het volk hebben gekregen. Zoals de peilingen nu laten zien, is het niet ondenkbaar dat de PVV als één van de drie grotere winnaars uit de bus komt. Punt voor referendum: huidige kiessysteem van 100 jaar oud aanpassen?

Beste lezers. Ook wij weten dat er nog tal van belangrijke punten in de maatschappij leven waar zeker aandacht voor nodig is. Deze Top-30 is opgemaakt uit reacties van o.a lezers die wij de afgelopen jaren hebben mogen ontvangen. Deze lijst bevat gemiddeld de grootste knelpunten.

Maar wellicht zijn er nog andere GROTE punten die volgens u in deze Top-30 ontbreken. Laat het onze redactie dan weten en mail naar info@blikopnieuws.nl. Wij zullen deze reacties inventariseren en de mogelijk de Top-30 uitbreiden.  

Categorie:
Provincie: