maandag, 14. november 2016 - 16:18 Update: 14-11-2016 16:19

Meeste asielaanvragen in oktober door Marokkanen

Meeste asielaanvragen in oktober door Marokkanen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De top 3 van nationaliteiten van personen die in oktober een eerste asielaanvraag hebben ingediend wordt gevormd door Marokkanen (20%), Algerijnen (14%) en Eritreeërs (10%), Syriërs komen op de vierde plaats (7%). Dit heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND maandag bekendgemaakt.

Stijging

'Het aantal Marokkanen en Algerijnen is sinds juli van maand op maand aan het stijgen', aldus de IND. Daarentegen is het aantal eerste asielaanvragen uit de zes Westelijke Balkanlanden opnieuw gedaald ten opzichte van vorige maand. Het totale aantal asielaanvragen was in oktober 3.663, een toename van 16% ten opzichte van de maand daarvoor toen deze 3.151 bedroeg.

In oktober ontving de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 1.956 eerste asielaanvragen, 155 herhaalde asielaanvragen en 1.552 aanvragen van nareizende gezinsleden. 

Herhaalde asielaanvragen

Het aantal herhaalde asielaanvragen is in oktober in vergelijking met de maand ervoor gestegen: van 127 in september naar 155 in oktober. 
Afghanen staan nog steeds op de eerste plaats (28%), gevolgd door Irakezen (14%) en Somaliërs (9%).

Nareis

Gezinsleden van statushouders asiel kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een asielvergunning. In oktober 2016 bedroeg het aantal gezinsleden dat naar Nederland is gekomen 1.552. Dit is een stijging van 26% ten opzichte van september (1.230). 75% (1.175) hiervan heeft de Syrische nationaliteit.

AMV’s

Het aantal asielaanvragen van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s) vertoont in oktober een lichte stijging ten opzichte van de maand september (206 resp. 173). De nationaliteit die in deze maand het meeste vertegenwoordigd was is de Eritrese (57%). 

Asylum Trends nieuwe stijl

Als gevolg van de EU-relocatieafspraken en de EU-Turkije Verklaring worden sinds december 2015 asielzoekers uit Griekenland en Italië, dan wel Turkije in Nederland opgenomen. Deze nieuwe categorieën van asielinstroom zijn tot op heden nog niet meegenomen in de Asylum Trends. 

De IND heeft technische aanpassingen aan de systemen doorgevoerd om de nieuwe categorieën op een geautomatiseerde manier inzichtelijk te maken, ook met terugwerkende kracht. Deze categorieën zijn nu meegenomen in een afzonderlijke bijlage en zullen binnenkort in de Asylum Trends worden geïntegreerd. 

Categorie:
Provincie: