donderdag, 24. november 2016 - 18:14

St. Anna Zorggroep en Catharina Ziekenhuis willen fuseren

St. Anna Zorggroep en Catharina Ziekenhuis willen fuseren
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Gelderop / Eindhoven

De Raden van Bestuur van de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis hebben het voorgenomen besluit tot fusie genomen. De voorgenomen fusiedatum is 1 januari 2018.

De beide organisaties zijn van mening dat zij samen beter dan alleen in staat zijn om de toegankelijkheid van de basis- en topklinische (complexe) patiëntenzorg voor inwoners van het verzorgingsgebied te behouden. Ook zal meer doelmatigheid worden bereikt op het gebied van ondersteunende afdelingen.

De beide Raden van Toezicht hebben ingestemd met het voorgenomen besluit. Het besluit is inmiddels voorgelegd aan de adviesorganen, zoals de Ondernemingsraden, de Cliëntenraden en de vertegenwoordigende organen van medisch specialisten. Begin 2017 wordt het plan ter goedkeuring aangeboden aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en daarna aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM).