maandag, 5. december 2016 - 21:46 Update: 06-12-2016 9:11

Burgemeester Hoekema gemeente Wassenaar stapt op

Burgemeester Jan Hoekema gemeente Wassenaar stapt op
Foto: Archief FBF.nl
Wassenaar

Burgemeester Jan Hoekema en de raad van de gemeente Wassenaar maken bekend dat zij na ampel beraad tot de conclusie zijn gekomen dat er onvoldoende basis is voor een voortzetting van een vruchtbare samenwerking.

Volgens Omroep West hangt het besluit te stoppen samen met twee dossiers waarin Hoekema botste met de raad. Het meest in het oog springt de seksrel uit 2012, waarbij een vrouwelijk raadslid een wethouder beschuldigde van allerlei ongewenste intimiteiten. Deze zomer laait het conflict weer op, nadat raadslid Ben Paulides (Democratische Liberalen Wassenaar) een proces begon om zijn naam te  te zuiveren. 

Hoekema wilde maandagavond zelf geen toelichting geven op zijn vertrek.

In verband daarmee heeft de burgemeester de minister van BZK verzocht hem per medio januari 2017 eervol ontslag te verlenen. De burgemeester zal tot 15 januari 2017 zijn wettelijke taken en een aantal externe en ceremoniële taken blijven uitoefenen.