maandag, 12. december 2016 - 16:00 Update: 12-12-2016 16:04

KNMI: Eén jaar na Klimaatakkoord Parijs, urgentie blijft

KNMI: Eén jaar na Klimaatakkoord Parijs, urgentie blijft
Foto: Archief EHF
De Bilt

De aanloop naar de grote klimaattop in Parijs, een jaar geleden, was niet zonder zorgen. Het KNMI gaf dan ook een Code Oranje voor het Klimaat af. Dit meldtd het KNMI maandag.

'Maar het klimaatakkoord werd een groot succes. Er lag een hoopvol onderhandelingsresultaat dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugbrengen om de opwarming van de aarde te temperen', aldus het KNMI.

In het akkoord wordt de bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk voor het eerst in een juridisch instrument verankerd. Bovendien is het streven vastgelegd om de opwarming mondiaal beperkt te houden tot 1,5 graad. 

Inmiddels is het akkoord door 110 landen geratificeerd en is vorige maand in Marrakesh begonnen met het opstellen van implementatieplannen. De Nederlandse regering heeft een Nationale Adaptatie Strategie vastgesteld. De daad bij het woord. Voor achteroverleunen is geen tijd, de urgentie blijft.

Ambities

Het klimaat wacht niet. 2016 is het warmste jaar ooit, het derde op rij. Wereldwijd is het klimaat al 1 graad opgewarmd. In Nederland 1,7 graden. Ondanks de afspraken en toegezegde inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen zal het klimaat zonder aanvullende maatregelen wereldwijd 3 graden warmer worden.
Hoopvol  is de constatering dat de broeikasemissies al 3 jaar nauwelijks toenemen. Nederland lijkt haar klimaatdoelen tot 2025 te gaan halen. Voor de periode daarna zullen serieuze vervolgstappen nodig zijn.

Door klimaatverandering neemt de kans op extreem weer toe. Het is vooralsnog het meest tastbare gevolg van het veranderende klimaat, en in Nederland in het voorjaar van 2016 al concreet merkbaar door de zware buien in Noord-Brabant en Limburg die voor een half miljard aan schade veroorzaakten.

Early Warning

Het KNMI houdt er rekening mee dat dergelijke situaties met extreem of gevaarlijk weer de Nederlandse samenleving in de nabije toekomst vaker zullen treffen. Het maatschappelijk belang van goede en tijdige waarschuwingen is dan ook zeer groot, zegt KNMI-hoofddirecteur Prof. Gerard van der Steenhoven. 

'Het is deze realiteit die maakt dat het KNMI zich ten doel stelt de komende jaren een Early Warning Centre in te richten waar de beste waarnemingen en wetenschappelijke inzichten samenkomen om 24 uur per dag elk geofysisch risico te signaleren en de gevolgen ervan te helpen beperken', aldus Van der Steenhoven.

Categorie:
Provincie: