woensdag, 14. december 2016 - 13:43 Update: 14-12-2016 18:52

COA gaat opvangcapcaciteit verlagen

COA verlaagt opvangcapcaciteit
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rijswijk

Na het afbouwen van de noopdopvanglocaties eerder dit jaar reduceert het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de beschikbare opvangcapaciteit met nog eens 13.500 plaatsen. Omdat de situatie ten aanzien van asielinstroom nog steeds onzeker is kiest de organisatie ervoor om de capaciteit van bestaande locaties te verminderen.

Het COA is sinds de zomer aan het krimpen in de opvangcapaciteit. Dit omdat de instroom van asielzoekers in 2016 lager is dan verwacht. Er werd rekening gehouden met 58.000 asielaanvragen, volgens de huidige prognose worden dat er 32.000, of nog minder. Het COA heeft al stappen gezet in het terugbrengen van de opvangcapaciteit. Eerder dit jaar is besloten de noodopvang af te bouwen en na de laatste bijeenkomst van de landelijke regietafel werd bekend dat voorbereidingstrajecten voor nieuwe asielopvanglocaties worden stilgelegd.

De opvangcapaciteit gespreid afgeschaald vanwege de onzekere situatie ten aanzien van asielinstroom. Daarom wordt op bestaande locaties het aantal opvangplaatsen teruggebracht, er gaan geen locaties voortijdig dicht. De niet gebruikte plaatsen zijn zo weer snel beschikbaar mocht dat nodig zijn. In totaal gaat het om zo'n 13.500 plaatsen verspreid over het hele land.

De vermindering van opvangcapaciteit heeft ook personele consequenties. Ongeveer duizend tijdelijke contracten worden niet verlengd. Omdat de organisatie is ingericht op groeien en krimpen kan het COA dit proces van krimp opvangen met de zogeheten flexibele schil, medewerkers met tijdelijk contracten.

De samenwerking die in het kader van het in december afgesloten Bestuursakkoord tussen Rijk, provincies, gemeenten en veiligheidsregio's is ontstaan was van doorslaggevend belang bij het realiseren van de extra opvangplaatsen. De overlegstructuur van landelijke en regionale regietafels wordt gecontinueerd.

Categorie:
Provincie: