vrijdag, 16. december 2016 - 8:58

Vluchtelingen komen moeilijk op eigen kracht aan het werk

Vluchtelingen komen moeilijk op eigen kracht aan het werk
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Vluchtelingen komen op eigen kracht nog steeds moeilijk aan het werk. Er zijn het afgelopen jaar weliswaar kansrijke initiatieven ontwikkeld maar deze hebben een kleinschalig en versnipperd karakter waardoor te weinig vluchtelingen ervan profiteren. Dat blijkt uit de signalering Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen van de Sociaal-Economische Raad (SER).

De SER heeft zich gebogen over de vraag hoe vluchtelingen met een verblijfsvergunning sneller aan het werk kunnen komen. Hiervoor heeft de raad de bestaande aanpak rond de arbeidsparticipatie van vluchtelingen tegen het licht gehouden. Bijzondere aandacht is er voor de praktijkvoorbeelden die het afgelopen jaar zijn ontwikkeld en op de SER-website werkwijzervluchtelingen.nl zijn verzameld.

Breder delen

De SER acht het van belang dat de kansrijke initiatieven breder gedeeld gaan worden. Terugkerende elementen in deze initiatieven zijn vroegtijdig ingrijpen, maatwerk en een goede samenwerking tussen partijen op lokaal en regionaal niveau. Deze nieuwe vormen van ondersteuning bieden ook kansen voor andere kwetsbare groepen in Nederland. Een bredere verspreiding van succesvolle werkwijzen zorgt dat meer personen ervan kunnen profiteren. Dat is ook bevorderlijk voor het draagvlak voor de noodzakelijke aandacht voor vluchtelingen.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Zonder extra inspanningen is de kans groot dat vele duizenden nieuwkomers in dit land de aansluiting met de Nederlandse samenleving missen. Laten we dit debat koppelen aan een bredere groep van kwetsbaren op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld laaggeletterden. Dat voorkomt dat groepen tegenover elkaar komen te staan. Het zorgt ervoor dat we samen aan de slag gaan.”

Categorie:
Provincie: