dinsdag, 20. december 2016 - 11:25 Update: 20-12-2016 11:27

Partij voor de Dieren boos over massale bomenkap in natuur en recreatiegebied Vlietland

Partij voor de Dieren boos over massale bomenkap in natuur en recreatiegebied Vlietland
Foto: fbf
Leiden/Den Haag

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland maakt zich boos over de kap van meer dan duizend bomen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. De provincie heeft hiervoor opdracht gegeven, zonder overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg en het recreatiecentrum Vlietland.

De massale bomenkap zou nodig zijn voor het verleggen van gasbuizen met het oog op de aanleg van de Rijnlandroute, de verbinding tussen de A4 en de A44. De provincie zou hebben toegezegd om direct betrokkenen hierover goed en tijdig te informeren, maar heeft dat volgens diverse belanghebbenden nagelaten. Intussen zijn de eerste bomen volgens informatie al gekapt.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft over deze gang van zaken direct vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Ze wil weten of het klopt dat de provincie opdracht heeft gegeven voor de bomenkap, of dat inderdaad is gebeurd zonder voorafgaand overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg, het recreatiecentrum Vlietland en andere belanghebbenden en zo ja, waarom de provincie dat niet heeft gedaan.

De Partij voor de Dieren vraagt zich ook af waarom de provincie ervoor kiest zo massaal bomen te kappen, terwijl bomen in belangrijke mate bijdragen aan de gezondheid van mens en dier omdat ze veel CO2 en fijnstof opvangen en verkoeling geven bij hitte. Bovendien zorgen bomen voor minder wateroverlast bij heftige regenval doordat de wortels water vasthouden. Verder vraagt de partij of is overwogen om de bomen niet te kappen, minder bomen te kappen of de bomen uit te graven en te sparen door ze elders neer te zetten.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘De kap van duizend bomen heeft zeer nadelige gevolgen voor de natuur, het milieu en onze gezondheid. Ik wil daarom van de provincie horen wat ze gaat doen om dat te herstellen, welke waarde de provincie hecht aan Vlietland en wat het Gedeputeerde Staten waard is om de bomen te sparen. Bovendien zijn er nog steeds geen geluids- en zichtwerende schermen langs de A4 bij Vlietland geplaatst. Dat zou in 2013 al gebeuren. Ik wil weten of en wanneer die schermen er alsnog komen’.

Categorie:
Provincie: